Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Nr 3 z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami Rady Miejskiej w Gryficach od dnia 26.03.2011 r. do dnia 12.05.2011 r.


Sprawozdanie z pracy Burmistrza Gryfic

w okresie między Sesjami Rady Miejskiej

od dnia 26 marca 2011r. do dnia 12 maja 2011r.

 

 

 

28 marzec 2011

 1. Umowy notarialne w kancelarii w Gryficach.

 2. Przewodniczyłem posiedzeniu Zarządu LGD „Gryflandia”.

 3. Uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Społecznej SPZZOZ w Gryficach. Tematem posiedzenia było m.in.

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2010,

- podjecie uchwały w sprawie nagrody rocznej dla dyr. SPZZOZ w Gryficach,

- podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu inwestycyjnego na lata 2009-2011.

 

30 marzec 2011

 1. Spotkałem się z dyr. Muzeum Narodowego w Szczecinie p. Lechem Karwowskim w sprawie funkcjonowania Wystawy Kolejki Wąskotorowej w Gryficach.

 2. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok.

 

31 marzec 2011

 1. Przyjąłem 14 interesantów.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gryfice za 2010 r.,

- zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2011 rok.

 

01 kwiecień 2011

 1. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- zwołania zebrań mieszkańców w celu wyboru Rad i Zarządców Osiedli.

 

04 kwiecień 2011

 1. Uczestniczyłem w uroczystym otwarciu rozbudowanego Sądu Rejonowego w Gryficach.

 2. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- wykonania porozumienia na zatrudnienie i organizację prac społecznie użytecznych oraz refundacji kosztów.

 

05 kwiecień 2011

 1. Spotkałem się z właścicielem PPWH West - Bud Jachimowicz Sp.J. p. Zbigniewem Jachimowiczem. Celem spotkania było podjęcie współpracy energetycznej z Gminą Gryfice.

 1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Bursztynowej i Turkusowej,

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Smolęcin, obręb Smolęcin Gmina Gryfice,

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości, położonej w miejscowości Borzyszewo, obręb Borzyszewo Gmina Gryfice.

 

07 kwiecień 2011

 1. Uczestniczyłem w posiedzeniu konwentu wójtów, burmistrzów, prezydentów woj. zachodniopomorskiego. Posiedzenie odbyło się w Kołobrzegu.

 2. Przyjąłem 5 interesantów.

08 kwiecień 2011

 1. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- powołania składu komisji przetargowej dla przeprowadzenia II przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Wiejskiej 9/4.

11 kwiecień 2011

 1. Uczestniczyłem w zebraniu wyborczym sołtysa i rady sołeckiej w Prusinowie.

12 kwiecień 2011

 1. Spotkałem się z dyr. placówek oświatowych naszej gminy. Tematem spotkania było omówienie aktualnych problemów organizacyjnych oraz finansowych.

 

13 kwiecień 2011

 1. W Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie podpisałem umowy na współfinansowanie programów PROW z Lokalnej Grupy Działania.

 2. Uczestniczyłem w zebraniu wyborczym Przewodniczącego i Rady Osiedla Nr 4 w Gryficach.

 3. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej w Sołectwie Skalin.

 

14 kwiecień 2011

 1. Przyjąłem 11 interesantów.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej w Sołectwie Borzęcin,

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w Gryficach, obręb nr 4 przy ul. Mikołaja Reja,

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Rzęskowo, obręb Rzęskowo Gmina Gryfice.

 

15 kwiecień 2011

 1. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko aplikanta straży miejskiej w Urzędzie Miejskim w Gryficach.

 

18 kwiecień 2011

 1. Spotkałem się z dyrektorami szkół: Gimnazjum Nr 1, SP Nr 3 i SP Prusinowo w sprawie realizacji programu edukacyjnego ze środków unijnych.

 2. Uczestniczyłem w zebraniu wyborczym Przewodniczącego i Rady Osiedla Nr 4 w Gryficach.

 3. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 198/3 o powierzchni 190 m2 położoną w Gryficach przy ul. Śniadeckich, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,

- ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 242/15 o powierzchni 874 m2 położoną w Gryficach przy ul. Sportowej.

 

19 kwiecień 2011

 1. Spotkałem się z rektorem WSIE w Szczecinie p. prof. dr Edwardem Radeckim. Celem spotkania było m.in. omówienie przygotowań do 750-lecia Gryfic.

 

20 kwiecień 2011

 1. Umowa notarialna w kancelarii w Gryficach.

 

21 kwiecień 2011

 1. Przyjąłem 9 interesantów.

 2. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w Gryficach, obręb nr 1 przy ul. Szmaragdowej.

 

22 kwiecień 2011

 1. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2011 rok.

 

26 kwiecień 2011

 1. Umowy notarialne w kancelarii w Gryficach.

 2. Odbyłem spotkanie z Radą Sportu przy Burmistrzu Gryfic. Celem spotkania było m.in. ukonstytuowanie się Rady Sportu.

 

27 kwiecień 2011

 1. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- ustalenia składu członków Gminnej Rady Sportu.

 

28 kwiecień 2011

 1. Odbyłem spotkanie z ks. arcybiskupem Andrzejem Dzięgą. Celem spotkania była m.in. organizacja Archidiecezjalnych Dni Młodych w Gryficach w latach 2012-2013.

 2. Przyjąłem 11 interesantów.

 

29 kwiecień 2011

 1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2011 rok,

- zmiany zarządzenia Nr 754/09 Burmistrza Gryfic z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gryficach,

- regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach,

- przyjęcia regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Gryficach,

- powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Gryfice w kwocie 6.000.000,00 zł,

- powołania komisji przetargowej na wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy Gryfice i jej jednostek organizacyjnych.

 

02 maj 2011

 1. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb nr 4 przy ul. Pomorskiej.

 

 

 

05 maj 2011

 1. Przyjąłem 7 interesantów.

 

06 maj 2011

 1. Spotkałem się z przedstawicielami firmy „Świtalski i Synowie” z Poznania. Celem spotkania było przyspieszenie inwestycji przy ul. J. Dąbskiego w Gryficach.

 2. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Rzęskowo, obręb Rzęskowo Gmina Gryfice.

11 maj 2011

 1. Umowy notarialne w kancelarii w Gryficach.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2011,

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb nr 8 przy ul. Trzygłowskiej.

12 maj 2011

 1. Przyjąłem 8 interesantów.

 

 

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

4

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 09-06-2011 09:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Kowalska 09-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Karina Markowska 09-06-2011 09:01