Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Nr 4 z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami Rady Miejskiej w Gryficach od dnia13.05.2011 r. do dnia 17.06.2011 r.


Sprawozdanie z pracy Burmistrza Gryfic

w okresie między Sesjami Rady Miejskiej

od dnia 13 maja 2011r. do dnia 17 czerwca 2011r.

16 maj 2011

 1. Odbyłem spotkanie z nowo wybranymi sołtysami i Przewodniczącymi Rad Osiedli. Celem spotkania było podziękowanie za dotychczasową pracę, nakreślenie zadań na kadencję 2011-2014 oraz wręczenie legitymacji funkcyjnych.

 2. Uczestniczyłem w posiedzeniu Społecznej Rady SPZZOZ w Gryficach. Celem spotkania było omówienie spraw bieżących oraz podjęcie uchwał: w sprawie zakupu sprzętu medycznego oraz zmian w Statucie SPZZOZ Gryfice.

 3. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 207/5 o powierzchni 77 m2 położoną w Gryficach przy ul. Jana Dąbskiego, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz jej dzierżawcy,

- ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki oznaczonej numerem 53/7 o powierzchni 24 m2 położonej w Gryficach przy ul. 11 Listopada,

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości, położonej w miejscowości Zielin obręb Zielin, Gmina Gryfice.

18 maj 2011

 1. Uczestniczyłem w uroczystościach z okazji 65-lecia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzygłowie.

19 maj 2011

 1. Spotkałem się z przedstawicielami z ENEOS-u w sprawie energooszczędnego oświetlenia ulic w naszej gminie.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok,

- nieodpłatnego przekazania do utrzymania i użytkowania Placu Zwycięstwa położonego w Gryficach na dz. nr 354/6, obręb Gryfice 5.

 1. Przyjąłem 13 interesantów.

20 maj 2011

 1. Uczestniczyłem w uroczystości nadania imienia Szkole Muzycznej w Gryficach.

 2. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko aplikanta straży miejskiej w Urzędzie Miejskim w Gryficach.

23 maj 2011

 1. W Szczecinie podpisałem umowę o współfinansowanie funkcjonowania biura LGD „Gryflandia” ze środków PROW.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Wojska Polskiego,

- ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,

- powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż udziału w wysokości ? części w nieruchomości położonej w m. Kukań, Gmina Gryfice.

24 maj 2011

 1. W Koszalinie podpisałem umowę o kredytowanie inwestycji gminnych.

 1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- prawa pierwokupu działki położonej w Gryficach oznaczonej numerem geodezyjnym 3/15,

- zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2011 rok,

- ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowo-mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, położonej w Gryficach przy ul. Wojska Polskiego 43, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

26 maj 2011

 1. Przyjąłem 7 interesantów.

27 maj 2011

 1. Umowy notarialne w kancelarii w Gryficach.

30-31 maj 2011

 1. W Łukęcinie uczestniczyłem w szkoleniu z zakresu zarządzania kryzysowego zorganizowanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej działkę nr 64/1 o powierzchni 0,3086 ha położonej w obr. Wołczyno, kolonia Krakowice gmina Gryfice przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu,

- ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej działkę nr 64 o powierzchni 0,1571 ha położonej w obr. Wołczyno, kolonia Krakowice gmina Gryfice przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

31 maj 2011

 1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2011 rok,

- powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko-Orlik 2012” na dz. nr 41/2, przy ul. 3-go Maja 8 w Gryficach,

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonych w Gryficach, obręb Nr 6 przy ul. Broniszewskiej,

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonych w Gryficach, obręb Nr 8 przy ul. Zdrojowej,

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonych w Gryficach, obręb Nr 6 przy ul. Warszawskiej.

01 czerwiec 2011

 1. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 6 przy ul. Ignacego Łukasiewicza.

02 czerwiec 2011

 1. Spotkałem się z delegacją - wycieczką z partnerskiego miasta Meldorf.

 2. Przyjąłem 6 interesantów.

06 czerwiec 2011

 1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 1 przy ul. Perłowej,

- ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

09 czerwiec 2011

 1. Przyjąłem 4 interesantów.

14 czerwiec 2011

 1. W Szczecinie uczestniczyłem w seminarium n.t. „Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego - Pomorska Droga Św. Jakuba”. W ramach tego programu przewidywane jest m.in. oznakowanie szlaku pielgrzymkowego oraz budowa bazy wypoczynkowej.

15 czerwiec 2011

 1. Przewodniczyłem Sesji Zgromadzenia CZG R-XXI z siedzibą w Nowogardzie. W programie Sesji było m.in.: przyjęcie uchwał i udzielenie absolutorium Zarządowi Związku.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2011 rok,

- rezygnacji z prawa pierwokupu udziału do 1/55 części w działce nr 424/113 o pow. 8.333 m2 oraz działki o numerze geodezyjnym 424/111 o pow. 1.055 m2 położonych w obrębie geodezyjnym Rzęskowo.

16 czerwiec 2011

 1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu i Walnego Zgromadzenia LGD „Gryflandia”.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko specjalista - koordynator projektu pn: „MEW@ - Morze Cyfrowych Kompetencji”,

- rezygnacji z prawa pierwokupu działki o numerze geodezyjnym 363 o pow. 1.003 m2 położonej w Gryficach przy ul. Rubinowej.

 1. Przyjąłem 8 interesantów.

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 30-06-2011 10:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Kowalska 30-06-2011
Ostatnia aktualizacja: - 30-06-2011 10:55