Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-10-07 09:48
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2011-2020 2011-10-07 09:46
dokument Projekt uchwały w spr. wyboru ławników 2011-10-07 09:44
dokument Projekt uchwały w spr. statutów sołectw gminy Gryfice 2011-10-07 09:43
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany Statutu Gminy Gryfice 2011-10-07 09:42
dokument Projekt uchwały w spr. ustalenia ekwiwalentu pieniężnego członków OSP 2011-10-07 09:41
dokument Projekt uchwały w spr. przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za okres 2009-2010 2011-10-07 09:40
dokument Projekt uchwały w spr. zniesienia pomników przyrody i zmiany uchwały w spr. uznania za pomniki przyrody 2011-10-07 09:38
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości polożonej w miejscowości Jasiel gmina Gryfice o numerze geodezyjnym 113/3 na rzecz właściciela działki sąsiedniej o numerze geodezyjnym 113/2 2011-10-07 09:36
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego położonego w miejscowości Górzyca gmina Gryfice 2011-10-07 09:33
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału w wysokości 4/8 w prawie własności nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę nr 43 położoną w miejscowości Dziadowo gmina Gryfice 2011-10-07 09:31
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie z gminami Choszczno, Gryfice, Gryfino, Przelewice, Osina, Barlinek, Stepnica oraz powiatem pyrzyckim porozumienia w spr. wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej 2011-10-07 09:29
dokument Projekt uchwały w spr. określenia zasad wydzierżawiania, wynajmowania nieruchomości gruntowych niemieszkalnych na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony 2011-10-07 09:27
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29 maja 2007 r. w spr. Statutu Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach 2011-10-07 09:23
dokument Projekt uchwały w spr. rozpatrzenia skargi Pani xxxxx xxxxxxx 2011-10-07 09:20