Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-11-25 11:27
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l. 2011-2020 2011-11-25 11:24
dokument Projekt uchwały w spr. obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w 2012 r. 2011-11-25 11:21
dokument Projekt uchwały w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2011-11-25 11:19
dokument Projekt uchwały w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2011-11-25 11:17
dokument Projekt uchwały w spr. uchylenia uchwały w spr. zwolnień od podatku od nieruchomości 2011-11-25 11:15
dokument Projekt uchwały w spr. ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, rolny i leśny 2011-11-25 11:13
dokument Projekt uchwały w spr. opłaty targowej 2011-11-25 11:12
dokument Projekt uchwały w spr. udzielenia poręczenia cywilnego tytułem zabezpieczenia pożyczki w celu realizacji przedsięwzięcia przez Celowy Związek Gmin R-XXI w Nowogardzie 2011-11-25 11:10
dokument Projekt uchwały w spr. upowaznienia Burmistrza Gryfic do zawarcia umowy wykonawczej o rekompensatę 2011-11-25 11:08
dokument Projekt uchwały w spr. przyjęcia zmian Statutu Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie 2011-11-25 11:06
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami - w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat 2011-11-25 10:57
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami - w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat 2011-11-25 10:55
dokument Projekt uchwały w spr. uchylenia Uchwały Nr XL/491/2010 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29 czerwca 2010 r. w spr. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny 2011-11-25 11:33
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych przy ul. Niechorskiej w Gryficach stanowiących działki nr 49, 19/24, 19/25 i 19/26 2011-11-25 10:39
dokument Projekt uchwały w spr. zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych 2011-11-25 10:36
dokument Projekt uchwały w spr. przyjęcia "Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi w roku 2012" 2011-11-25 10:30
dokument Projekt uchwały w spr. przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Gryfice 2011-11-25 10:27
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr IV/29/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011-11-25 10:26
dokument Projekt uchwały w spr. rozpatrzenia zarzutów przedstawionych w skardze grupy mieszkańców gminy Gryfice 2011-11-25 10:16