Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały w spr. wygaśnięcia mandatu radnego w okręgu wyborczym Nr 2 2012-02-08 08:30
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy Gryfice na 2012 r. 2012-02-08 08:29
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2012-2020 2012-02-08 08:28
dokument Projekt uchwały w spr. przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gryficach na renowację zabytkowego kościoła parafialnego 2012-02-08 08:26
dokument Projekt uchwały w spr. ramowego programu kadencyjnego Rady Miejskiej w Gryficach VI kadencji 2012-02-08 08:24
dokument Projekt uchwały w spr. przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Gryficach na 2012 r. 2012-02-08 08:22
dokument Projekt uchwały w spr. uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice 2012-02-08 08:21
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie własności nieruchomości położonej przy ul. Wałowej w Gryficach o numerze geodezyjnym 177/34 na rzecz właściciela działki sąsiedniej o numerze geodezyjnym 177/35 2012-02-08 08:19
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości położonych przy ul. Szafirowej w Gryficach 2012-02-08 08:17
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie udziału gminie Gryfice w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości Rotnowo, gmina Gryfice o numerze geodezyjnym 255 na rzecz współwłaściciela w drodze bezprzetargowej 2012-02-08 08:14
dokument Projekt uchwały w spr. zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy stanowiącej działkę nr 103 położonej w Gryficach w obrębie geodezyjnym nr 9, służebnością gruntową 2012-02-08 08:11
dokument Projekt uchwały w spr. zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy stanowiącej działkę 494/10 w obrębie geodezyjnym nr 4 służebnością gruntową 2012-02-08 08:09
dokument Projekt uchwały w spr. zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych niezabudowanych będących własnością Gminy, stanowiących działki nr 56 i nr 123/1 położone w Gryficach w obrębie geodezyjnym nr 9 slużebnością gruntową 2012-02-08 08:07
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 2012-02-08 07:58
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 2012-02-07 13:46
dokument Projekt uchwały w spr. wyznaczenia podmioty właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin 2012-02-07 13:44
dokument Projekt uchwały w spr. współdziałania z gminą Płoty przy realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Gminy Gryfice 2012-02-07 13:42
dokument Projekt uchwały w spr. przekazania Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia skargi Pani Katarzyny Łucewicz 2012-02-07 13:40