Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały w spr. uzupełnienia składu Rady Miejskiej 2012-03-22 08:31
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy Gryfice na 2012 r. 2012-03-22 08:30
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2012-2020 2012-03-22 08:28
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na wyodrebnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 2012-03-22 08:26
dokument Projekt uchwały w spr. udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Gryficach 2012-03-22 08:24
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr VIII/103/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. dotyczącej poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2012-03-22 08:23
dokument Projekt uchwały w spr. zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach 2012-03-22 08:20
dokument Projekt uchwały w spr. zatwierdzenia taryfy dla Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Gryfice 2012-03-22 08:16
dokument Projekt uchwały w spr. ustalenia opłat za świadczenia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Gryfice 2012-03-22 08:13
dokument Projekt uchwały w spr. powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów 2012-03-21 14:53
dokument Projekt uchwały w spr. powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska 2012-03-21 14:52
dokument Projekt uchwały w spr. powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2012-03-21 14:50
dokument Projekt uchwały w spr. powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 2012-03-21 14:49
dokument Projekt uchwały w spr. powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego 2012-03-21 14:48
dokument Projekt uchwały w spr. powołania składów stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach 2012-03-21 14:46
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 2012-03-21 14:45
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 2012-03-21 14:43
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przy ul. Niechorskiej w Gryficach za cenę niższą od wartości rynkowej 2012-03-21 14:41
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości położonej przy ul. Starogrodzkiej w Gryficach o numerze geodezyjnym 246 na rzecz właściciela działki sąsiedniej o numerze geodezyjnym 103 2012-03-21 14:39
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul. J. Dąbskiego w Gryficach 2012-03-21 14:37
dokument Projekt uchwały w spr. uchylenia Uchwały Nr XI/155/2011 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych 2012-03-21 14:35
dokument Projekt uchwały w spr. programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych w gminie Gryfice na rok 2012 2012-03-21 14:33
dokument Projekt uchwały w spr. zmian w Uchwale Nr XV/194/2012 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Ramowego Programu Kadencyjnego Rady Miejskiej w Gryficach VI kadencji 2012-03-21 13:08
dokument Projekt uchwały w spr. rozpatrzenia skargi na czynnosci Burmistrza Gryfic i Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Urzędzie Miejskim w Gryficach 2012-03-21 13:07
dokument Projekt uchwały w spr. przekazania Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia skargi mieszkańców bloku Nr 19 w Prusinowie 2012-03-21 13:03