Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2012 r. 2012-08-27 11:11
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l. 2012-2020 2012-08-27 11:10
dokument Projekt uchwały w spr. wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej o przeprowadzenie kontroli w gminie Gryfice 2012-08-27 11:08
dokument Projekt uchwały w spr. zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej 2012-08-27 11:06
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 2012-08-27 11:05
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Rotnowo gmina Gryfice 2012-08-27 11:03
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej stanowiącej działkę nr 628/3 położoną w Gryficach przy ul. Łąkowej służebnością drogową 2012-08-27 11:02
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnych stanowiących działkę nr 19/56 położoną w obrębie geodezyjnym nr 1 miasta Gryfice oraz działkę nr 494/10 położoną w obrębie geodezyjnym nr 4 miasta Gryfice służebnością drogową narzecz działek 19/24, 19/25 i 19/26 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 miasta Gryfice 2012-08-27 10:59
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej polozonej w obrębie geodezyjnym nr 8 miasta Gryfice o numerze geodezyjnym 280/1 stanowiącej własność Gminy Gryfice na rzecz właściciela działki sąsiedniej o numerze geodezyjnym 189 2012-08-27 10:21
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Kościuszki 2012-08-27 10:19
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanych nieruchomości gruntowej położonej w Gryficach przy ul. Wojska Polskiego 2012-08-27 10:17
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany Uchwały Nr VI/75/2007 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zasad prywatyzacji nieruchomości komunalnych położonych na terenie miasta i gminy Gryfice 2012-08-27 10:15
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany Uchwały Nr XXXII/333/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy zbywaniu na rzecz użytkowników wieczystych gruntów wykorzystywanych i przeznaczanych na cele mieszkalne 2012-08-27 10:08
dokument Projekt uchwały w spr. nadania nazwy urzędowej nowo powstałym ulicom w obrębie geodezyjnym nr 8 miasta Gryfice 2012-08-27 10:04
dokument Projekt uchwały w spr. nadania nazwy urzędowej nowo powstałej ulicy w miejscowości Rzęskowo 2012-08-27 10:03
dokument Projekt uchwały w spr. zasad zarządu oraz zasad i trybu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Gryfice 2012-08-27 10:01
dokument Projekt uchwały w spr. przekazania Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia skargi Pani Agnieszki Myszkowskiej na działalność Burmistrza 2012-08-27 10:00