Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2012 r. 2012-09-20 13:52
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice w l. 2012-2020 2012-09-20 13:51
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 2012-09-20 13:49
dokument Projekt uchwały w spr. określenia zasad wydzierżawiania, wynajmowania nieruchomości gruntowych niemieszkalnych na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony 2012-09-20 13:48
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 298/2, położonej w obrębie geodezyjnym nr 1 miasta Gryfice w drodze przetargu ustnego ograniczonego 2012-09-20 13:46
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na wystąpienie z roszczeniem do podmiotów, którzy wznieśli budynki na gruncie stanowiącym własność gminy Gryfice o nabycie przez nich tych gruntów od gminy Gryfice za wynagrodzeniem 2012-09-20 13:09
dokument Projekt uchwały w spr. współdziałania między jednostkami samorzadu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego pn. "Kontynuacja poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Gryfice poprzez remont drogi gminnej: ul. Kamienna Brama, ul. Wojska Polskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego i ul. Armii Krajowej i wydzielenie na ten cel odpowiedniego majątku 2012-09-20 13:06
dokument Projekt uchwały w spr. współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego pn. "Kontynuacja poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Gryfice poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 0211Z, ul. Wałowej" i wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku 2012-09-20 13:01
dokument Projekt uchwały w spr. zasad zarządu oraz zasad i trybu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Gryfice 2012-09-20 12:57