Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych.


Zarządzenie Nr 608/2012

Burmistrza Gryfic

z dnia 13 grudnia 2012 r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) i uchwały Nr XXVI/332/2012 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi w roku 2013”

Burmistrz Gryfic

 

zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w roku 2013 w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowych

Gminy Gryfice do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizacje zadań w roku 2013.

Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Burmistrz Gryfic, uwzględniając rodzaj zadania, na które został ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowych z wyłączeniem osób, które reprezentują organizacje biorące udział w danym konkursie ofert oraz osób, które pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowych.

W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy spełniają następujące kryteria:

  1. akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności,

  2. korzystają w pełni z praw publicznych.

Zadania komisji konkursowej.

  1. ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert,

  2. proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,

  3. proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,

  4. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Gryfic.

Termin zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych upływa dnia 27 grudnia 2012r.

Zgłoszenia kandydatów na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy złożyć w sekretariacie Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski, Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowej”.

Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Regina Borowiak 14-12-2012 10:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Regina Borowiak 14-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Regina Borowiak 20-12-2012 09:12