Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2013-01-28 14:27
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2013-2020 2013-01-28 14:28
dokument Projekt uchwały w spr. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfice 2013-01-23 13:38
dokument Projekt uchwały w spr. wuboru metody ustalaniua opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 2013-01-24 15:05
dokument Projekt uchwały w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2013-01-28 14:22
dokument Projekt uchwały w spr. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-01-23 13:32
dokument Projekt uchwały w spr. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-01-23 13:29
dokument Projekt uchwały w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r. 2013-01-24 09:40
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Gryficach przy ul. Ks. St. Ruta 18 w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2013-01-23 13:27
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Gryficach przy ul. Ks. St. Ruta 11a w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2013-01-23 13:24
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne uzyczenie nieruchomości stanowiącej świetlicę wiejską położoną w miejscowości Grądy gmina Gryfice 2013-01-23 13:20
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na wystąpienie z roszczeniem do podmiotu, który wzniósł budynek na gruncie stanowiącym działkę nr 75 położoną w obrębie 10 miasta Gryfice we własności Gminy Gryfice o nabycie przez niego tego gruntu od Gminy Gryfice za wynagrodzeniem 2013-01-23 13:18
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości polozonej w obrebie nr 6 miasta Gryfice o numerze geodezyjnym 165 oraz zgody na obciążenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 225 służebnością gruntową 2013-01-23 13:07
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości polożonej w obrębie geodezyjnym nr 2 miasta Gryfice o numerze geodezyjnym 8/4 na rzecz właścicieli działki sąsiedniej o numerze geodezyjnym 21/10 2013-01-23 13:04
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami - w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku 2013-01-23 13:11
dokument Projekt uchwały w spr. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gryficach 2013-01-23 13:09
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany Uchwały Nr XV/203/2008 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gryficach 2013-01-23 13:14
dokument Projekt uchwały w spr. ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Gryficach na 2013 r. 2013-01-24 15:08
dokument Projekt uchwały w spr. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach na 2013 r. 2013-01-28 14:31