Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały w spr. zmian w budżecie gminy Gryfice na 2013 r. 2013-08-19 14:21
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2013-2020 2013-08-19 14:20
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy na działkę nr 12, obręb gerodfezyjny Zaleszczyce z dotychczasowym dzierżawcą na okres 10 lat 2013-08-16 12:36
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych zabudowanych 2013-08-16 12:34
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości położonej przy ul. Niechorskiej w Gryficach o numerze geodezyjnym 563/8 na rzecz właścicieli działki sąsiedniej o numerze geodezyjnym 301 2013-08-16 12:22
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XXIX/369/2013 z dnia 8 lutego 2013 r. w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r. 2013-08-16 12:18
dokument Projekt uchwały w spr. przekazania Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia odwołania-skargi na działania Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Gryficach 2013-08-16 12:16
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej stanowiącej działkę nr 120/19 położoną w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Gryfice przy ul. Ks. St. Ruta służebnością drogową na rzecz działki nr 120/18 położonej w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Gryfice przy ul. Ks. St. Ruta 11a. 2013-08-16 12:14
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości położonej przy ul. Niechorskiej w Gryficach o numerze geodezyjnym 563/7 na rzecz właściciela działki sąsiedniej o numerze geodezyjnym 563/1 2013-08-16 12:09
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości położonej przy ul. Stefana Żeromskiego w Gryficach o numerze geodezyjnym 562/22 na rzecz właścicieli działki sąsiedniej o numerze geodezyjnym 324 2013-08-16 12:06
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości położonej w Gryficach, obręb nr 1 miasta Gryfice o numerze geodezyjnym 295/2 na rzecz właścicieli działki sąsiedniej o numerze geodezyjnym 172 2013-08-16 12:02
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym, kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2013-08-16 11:59
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na cele ogrodowe i rolne z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 2013-08-16 11:56
dokument Projekt uchwały w spr. przystąpiernia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice 2013-08-16 11:53
dokument Projekt uchwały w spr. likwidacji strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie gminy Gryfice 2013-08-16 11:50
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XXIX/361/2009 z dn. 23.06.2009 r. w spr. przyjęcia wieloletniego programu gospodarowanioa mieszkaniowym zasobem Gminy Gryfice w l. 2009-2013 2013-08-16 11:41
dokument Projekt uchwały w spr. odpowiedzi na skargę wniesioną do WSA w Szczecinie na uchwałę Rady Miejskiej w Gryficach Nr XXXII/396/2013 z dn. 27.03.2013 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2013-08-16 11:34
dokument Projekt uchwały w spr. odpowiedzi na skargę wniesioną do WSA w Szczecinie na uchwałę Rady Miejskiej w Gryficach Nr XII/41/2007 z dnia 27.11.2007 r. w spr. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej 2013-08-16 11:31
dokument Projekt uchwały w spr. nawiązania współpracy z gminami Goleniów, Brojce, Nowogard i Myślibórz w zakresie przewozu uczniów niepełnosprawnych do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązxku szkolnego i obowiązku nauki i opieki nad tymi uczniami 2013-08-16 11:27
dokument Projekt uchwały w spr. nadania nazw urzedowych ulicom 2013-08-16 11:25