Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2013-2020 2013-12-11 14:01
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały nr XI/48/2011 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, rolny i leśny 2013-12-11 09:18
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2013-12-11 09:15
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na cele ogrodowe i rolne z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 2013-12-11 09:03
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany budzetu i zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2013-12-11 08:11
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargów ustnych nieruchomości położonych przy ul. Niechorskiej w Gryficach 2013-12-10 14:40
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargów ustnych nieruchomości położonych przy ul. Niepodległości i Podgórnej w Gryficach 2013-12-10 14:38
dokument Projekt uchwały w spr. odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Rady Miejskiej w Gryficach nr XXXV/454/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w spr. odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach 2013-12-10 14:36
dokument Projekt uchwały w spr. odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Rady Miejskiej w Gryficach nr XXXII/410/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach 2013-12-10 14:30
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały nr XXIV/310/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zasad zarządu oraz zasad i trybu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Gryfice 2013-12-10 14:25
dokument Projekt uchwały w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. 2013-12-10 14:22
dokument Projekt uchwały w spr. upowaznienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne 2013-12-10 14:20
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany składu osobowego Komisji Budzetu i Finansów 2013-12-10 14:16