Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały w spr. utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy i nadania jej statutu 2014-01-21 10:02
dokument Projekt uchwały w spr. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gryfice na l. 2014-2018 2014-01-21 08:08
dokument Projekt uchwały w spr. wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2014-2040 2014-01-20 15:00
dokument Projekt uchwały w spr. uchwalenia budżetu gminy Gryfice na 2014 r. 2014-01-20 14:59
dokument Projekt uchwały w spr. odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę nr XXXV/452/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2014-01-20 14:57
dokument Projekt uchwały w spr. wykonywania przez Gminę Gryfice działalności telekomunikacyjnej nie będącej działalnością gospodarczą 2014-01-20 14:43
dokument Projekt uchwały w spr. ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Gryficach na 2014 r. 2014-01-20 14:30
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości położonej przy ul. Gdańskiej w Gryficach o numerze geodezyjnym 610/2 na rzecz właściciela sąsiedniej działki o numerze geodezyjnym 491 2014-01-20 14:29
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własnosci nieruchomności położonej przy ul. Bursztynowej w Gryficach o numerze geodezyjnym 91/2 na rzecz właściciela sąsiedniej działki o numerze geodezyjnym 338 2014-01-20 14:26
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości położonych przy ul. Wincentego Witosa w Gryficach 2014-01-20 14:23
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Śniadeckich w Gryficach 2014-01-20 14:21
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy użyczenia lokalu użytkowego położonego w m. Raduń gmina Gryfice z dotychczasowymi użytkownikami 2014-01-20 14:19
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2014-01-20 14:15
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na cele rolne i ogrodowe z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 2014-01-20 14:13
dokument Projekt uchwały w spr. nadania nazw urzędowych ulicom w m. Rzęskowo 2014-01-20 14:02
dokument Projekt uchwały w spr. programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt w gminie Gryfice na 2014 r. 2014-01-20 13:54
dokument Projekt uchwały w spr. zasad gospodarowania i wynajmowania tymczasowych pomieszczeń 2014-01-20 13:53