Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIV/686/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany przyjęcia Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 Ewa Chojnacka 2024-02-06 14:44:04
Porządek obrad LXXVI Sesji Rady Miejskiej w Gryficach z dn. 13.02.2024 r. Ewa Chojnacka 2024-02-06 14:34:41
Porządek obrad LXXVI Sesji Rady Miejskiej w Gryficach w dn. 13.02.2024 r. godz: 10:00 - dokument usunięty Ewa Chojnacka 2024-02-06 14:30:04
Porządek obrad LXXVI Sesji Rady Miejskiej w Gryficach w dn. 13.02.2024 r. godz: 10:00 - dokument usunięty Ewa Chojnacka 2024-02-06 14:28:50
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Ewa Chojnacka 2024-02-06 14:23:58
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Ewa Chojnacka 2024-02-06 14:23:12
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Ewa Chojnacka 2024-02-06 14:23:07
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Ewa Chojnacka 2024-02-06 14:19:40
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Ewa Chojnacka 2024-02-06 14:18:54
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach w związku z awarią stacji uzdatniania wody w miejscowości Kołomąć Ewa Chojnacka 2024-02-06 14:17:56
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach w związku z awarią stacji uzdatniania wody w miejscowości Kołomąć Ewa Chojnacka 2024-02-06 14:17:26
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach w związku z awarią stacji uzdatniania wody w miejscowości Kołomąć Ewa Chojnacka 2024-02-06 14:15:47
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Ewa Chojnacka 2024-02-06 14:13:16
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Ewa Chojnacka 2024-02-06 14:12:27
Zawiadomienie o zwołaniu LXXVI sesji RM w dn. 13.02.2024 r. o g. 10.00 Ewa Chojnacka 2024-02-06 14:09:21
Porządek obrad LXXVI Sesji Rady Miejskiej w Gryficach w dn. 13.02.2024 r. godz: 10:00 - dokument usunięty Ewa Chojnacka 2024-02-06 14:08:39
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2024 Ewa Chojnacka 2024-02-06 14:07:18
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l. 2024-2035 Ewa Chojnacka 2024-02-06 14:06:48
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Ewa Chojnacka 2024-02-06 14:06:08
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIV/686/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany przyjęcia Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 Ewa Chojnacka 2024-02-06 14:05:20
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIV/686/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany przyjęcia Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 Ewa Chojnacka 2024-02-06 14:05:18
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIV/687/2023 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwia?zywania Problemo?w Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 Ewa Chojnacka 2024-02-06 14:04:18
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIV/687/2023 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwia?zywania Problemo?w Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 Ewa Chojnacka 2024-02-06 14:04:14
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/302/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wraz z inwentaryzacją stanowisk Barszczu Sosnowskiego (Heracleum soskowskyi Manden.) na terenie Gminy Gryfice, zmienionej Uchwałami Nr XXI/222/2020 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 maja 2020 r., Nr XXXIV/340/2021 z dn. 24.03.2021 r., Nr XLVIII/485/2022r. z dnia 29.04.2022 r. Ewa Chojnacka 2024-02-06 14:03:17
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/302/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wraz z inwentaryzacją stanowisk Barszczu Sosnowskiego (Heracleum soskowskyi Manden.) na terenie Gminy Gryfice, zmienionej Uchwałami Nr XXI/222/2020 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 maja 2020 r., Nr XXXIV/340/2021 z dn. 24.03.2021 r., Nr XLVIII/485/2022r. z dnia 29.04.2022 r. Ewa Chojnacka 2024-02-06 14:02:48
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą Ewa Chojnacka 2024-02-06 14:02:02
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Ewa Chojnacka 2024-02-06 14:01:14
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Ewa Chojnacka 2024-02-06 14:00:53
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Ewa Chojnacka 2024-02-06 13:59:54
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gryfic w zakresie zaniedbania wykonywania obowiązków należytego utrzymania stanu dróg oraz naruszenie interesów skarżącego przez brak realizacji zadań ujętych w budżecie Ewa Chojnacka 2024-02-06 13:58:44
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach w związku z awarią stacji uzdatniania wody w miejscowości Kołomąć Ewa Chojnacka 2024-02-06 13:57:30
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Gryficach na 2024 r. Ewa Chojnacka 2024-02-06 13:56:34
Zawiadomienie o zwołaniu LXXVI sesji RM w dn. 13.02.2024 r. o g. 10.00 Ewa Chojnacka 2024-02-06 13:54:16
Informacja o wynikach naboru - audytor wewnętrzny Karina Markowska 2024-02-06 13:31:56
Zarządzenie Nr 1799/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 01 lutego 2024 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach kanalizacji sanitarnej z m. Prusinowo do m. Niekładź Luiza Kowalska 2024-02-06 10:07:17
Oświadczenie Karina Semczuk 2024-02-05 14:38:07
Formularz ofertowy Karina Semczuk 2024-02-05 14:37:37
Zapytanie ofertowe Karina Semczuk 2024-02-05 14:37:00
Sprzedaż i dostarczenie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach artykułów biurowych Karina Semczuk 2024-02-05 14:36:07
Rejestr podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Gryfice Luiza Kowalska 2024-02-05 14:27:54