Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 62/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na kandydata na stanowisko Sekretarza Gminy w Urzędzie Miejskim w Gryficach Luiza Kowalska 2024-07-05 08:06:17
Zarządzenie Nr 50/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w Gryficach przy ulicy: Spacerowej w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Gryfice, Wierzbowej w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Gryfice, Niepodległości w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Gryfice, Nadrzecznej w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Gryfice, Rotnowie, Rzęskowie, udziału w wysokości 447/1000 w budynku mieszkalnym przy ul. Armii Krajowej 11 w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Gryfice oraz lokalu użytkowego przy ul. Niechorskiej 19 A położonego w obrębie geodezyjnym nr 1 miasta Gryfice w dniu 10 lipca 2024 r. Luiza Kowalska 2024-07-05 07:54:13
Terminy posiedzeń doraźnych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. sierpień 2024 r. Ewa Chojnacka 2024-07-04 15:09:30
Zarząrządzenie nr 68/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 03 lipca 2024 r. w sprawie upoważnienia do podpisywania sprawozdań budżetowych i finansowych gminy Luiza Kowalska 2024-07-04 13:14:47
Zarząrządzenie nr 67/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 1 lipca 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 15/2024 z dnia 16 maja 2024 r., zarządzenia nr 1/2024 z dnia 08 maja 2024 r., zarządzenia Nr 1802/2024 z dnia 08 lutego 2024 r., zarządzenia nr 1593/2023 z dnia 04 lipca 2023 r., zarządzenia nr 1514/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r., zarządzenia nr 1058/2022 z dnia 01 lutego 2022 r., zarządzenia nr 553/2020 z dnia 31 lipca 2020 r., zarządzenia nr 272/2019 z dnia 02 września 2019 r., zarządzenia nr 150/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r., zarządzenia nr 110/2019 z dnia 13 marca 2019 r. oraz zarządzenia nr 1117/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Luiza Kowalska 2024-07-04 13:13:02
Zarząrządzenie nr 67/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 1 lipca 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 15/2024 z dnia 16 maja 2024 r., zarządzenia nr 1/2024 z dnia 08 maja 2024 r., zarządzenia Nr 1802/2024 z dnia 08 lutego 2024 r., zarządzenia nr 1593/2023 z dnia 04 lipca 2023 r., zarządzenia nr 1514/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r., zarządzenia nr 1058/2022 z dnia 01 lutego 2022 r., zarządzenia nr 553/2020 z dnia 31 lipca 2020 r., zarządzenia nr 272/2019 z dnia 02 września 2019 r., zarządzenia nr 150/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r., zarządzenia nr 110/2019 z dnia 13 marca 2019 r. oraz zarządzenia nr 1117/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Luiza Kowalska 2024-07-04 13:12:48
Zarządzenie Nr 61/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Gryfice na 2024 rok Luiza Kowalska 2024-07-04 13:09:20
Zarządzenie Nr 61/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Gryfice na 2024 rok Luiza Kowalska 2024-07-04 13:09:18
Obwieszczenie Burmsistrza Gryfic o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV na terenie części działek nr 44/1, 45/3, 51/1, 104/1, 105/1, 105/2, 108/2, 127/1, 184/10, 184/11, 184/12, 184/13 obręb geodezyjny Zielin, 282/2 obręb geodezyjny Dziadowo, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2024-07-04 12:57:26
Obwieszczenie Burmsistrza Gryfic o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV na terenie części działek nr 313/1, 266/1, obręb geodezyjny Borzyszewo, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2024-07-04 12:55:36
Zarządzenie Nr 66/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 01 lipca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2024-07-04 08:57:54
Zarządzenie Nr 65/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 01 lipca 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Gryfice Luiza Kowalska 2024-07-04 08:56:29
Zarządzenie Nr 65/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 01 lipca 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Gryfice Luiza Kowalska 2024-07-04 08:56:27
Wykazy WNOŚ.57.2024.IS do WNOŚ.67.2024.IS Izabela Stachowska 2024-07-04 07:44:33
Zastępca Burmistrza - Bujanowska Olga Karolina Leszek Wójcikiewicz 2024-07-03 10:46:09
Zastępca Burmistrza - Bujanowska Olga Karolina Leszek Wójcikiewicz 2024-07-03 10:44:56
Zastępca Burmistrza - Bujanowska Olga Karolina Leszek Wójcikiewicz 2024-07-03 10:44:41
Marcińczyk Krzysztof Robert Leszek Wójcikiewicz 2024-07-03 10:43:28
Marcińczyk Krzysztof Robert Leszek Wójcikiewicz 2024-07-03 10:43:23
Solarz-Kwiatkowski Grzegorz Wiktor Leszek Wójcikiewicz 2024-07-03 10:43:04
Solarz-Kwiatkowski Grzegorz Wiktor Leszek Wójcikiewicz 2024-07-03 10:42:59
Ewa Chojnacka 2024-07-03 10:25:30
Ewa Chojnacka 2024-07-03 10:24:43
Ewa Chojnacka 2024-07-03 10:21:26
Ewa Chojnacka 2024-07-03 10:20:58
Ewa Chojnacka 2024-07-03 10:20:42
Zakup wraz z dostawą i montażem altan ogrodowych w sołectwach Gminy Gryfice w ramach funuduszu sołeckiego na 2024 rok. Joanna Łaniecka 2024-07-03 10:11:44
Zakup wraz z dostawą i montażem altan ogrodowych w sołectwach Gminy Gryfice w ramach funuduszu sołeckiego na 2024 rok. Joanna Łaniecka 2024-07-03 10:10:56
Rejestr podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Gryfice Luiza Kowalska 2024-07-02 15:23:25
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Karina Semczuk 2024-07-02 14:34:13
Uchwała nr IV/35/2024 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 26.06.2024 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2024-2035 Katarzyna Rojek 2024-07-02 14:15:58
Uchwała nr IV/34/2024 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 26.06.2024 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2024 rok Katarzyna Rojek 2024-07-02 14:14:30
Zarządzenie Nr 36/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 07 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Gryfice na 2024 rok Katarzyna Rojek 2024-07-02 14:13:19
Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej Luiza Kowalska 2024-07-02 13:31:39
Stanoiwsko ds. Kadr i Archiwum Luiza Kowalska 2024-07-02 13:13:34
Biuro Rady Miejskiej Luiza Kowalska 2024-07-02 13:12:34
Inspektor ochrony danych Luiza Kowalska 2024-07-02 13:11:24
Stanowisko ds. Promocji i Informacji Luiza Kowalska 2024-07-02 13:10:29
Luiza Kowalska 2024-07-02 13:10:18
Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej Luiza Kowalska 2024-07-02 13:09:46