Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr III/19/2024w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l. 2024-2035. Ewa Chojnacka 2024-06-03 08:28:41
Uchwała Nr III/20/2024 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfice oraz określenia granic obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych, od dnia 1 września 2024 roku. Ewa Chojnacka 2024-06-03 08:28:00
Uchwała Nr III/21/2024 w sprawie planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfice. Ewa Chojnacka 2024-06-03 08:27:17
Uchwała Nr III/23/2024 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. Ewa Chojnacka 2024-06-03 08:26:04
Uchwała Nr III/22/2024 w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Gryfice do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie. Ewa Chojnacka 2024-06-03 08:25:55
Uchwała Nr III/23/2024 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. Ewa Chojnacka 2024-06-03 08:25:14
Uchwała Nr III/24/2024 w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody. Ewa Chojnacka 2024-06-03 08:24:30
Uchwała Nr III/25/2024 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach o numerach geodezyjnych 49 obręb Gryfice-7 i 127/2 obręb Gryfice-9 oraz służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego działek o numerze 97 obręb Świeszewo i numerach 5 i 6 obręb Kołomąć, Gmina Gryfice Ewa Chojnacka 2024-06-03 08:23:24
Uchwała Nr III/26/2024 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego działki 8/6 obręb Gryfice-2, Gmina Gryfice Ewa Chojnacka 2024-06-03 08:22:37
Uchwała Nr III/27/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą. Ewa Chojnacka 2024-06-03 08:21:38
Uchwała Nr III/28/2024 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/187/2008 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Gryfice do tworzonej Lokalnej Grupy Działania oraz wyznaczenia osoby do reprezentowania Gminy Gryfice w Lokalnej Grupie Działania. Ewa Chojnacka 2024-06-03 08:20:23
Komunikat Burmistrza Gryfic w sprawie konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/362/2021 z dnia 25 maja 2021 r. Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów Gminy Gryfice oraz nadania jej Statutu Leszek Wójcikiewicz 2024-05-31 16:03:24
Komunikat Burmistrza Gryfic w sprawie konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/362/2021 z dnia 25 maja 2021 r. Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów Gminy Gryfice oraz nadania jej Statutu Leszek Wójcikiewicz 2024-05-31 16:02:14
Zarządzenie Burmistrza Gryfic Nr 27/2024 z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/362/2021 z dnia 25 maja 2021 r. Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów Gminy Gryfice oraz nadania jej Statutu Leszek Wójcikiewicz 2024-05-31 16:00:35
Formularza ankiety Leszek Wójcikiewicz 2024-05-31 15:56:41
31.05.2024 - konsultacje społeczne w przedmiocie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Gryficach zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/362/2021 z dnia 25.05.2021 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów Gminy Gryfice oraz nadania jej Statutu Leszek Wójcikiewicz 2024-05-31 15:55:28
Informacja o wyniku przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Spacerowej, Wierzbowej, Niepodległości, Nadrzecznej w Gryficach, Rotnowo, Rzęskowo, Udziału 447/1000 w budynku mieszkalnym położonym w Gryficach przy ul. Armii Krajowej 11 oraz Lokal użytkowy przy ul. Niechorskiej 19 A w dniu 22 maja 2024 r. Anna Żołnowska 2024-05-31 15:30:17
Burmistrz Gryfic - Andrzej Wacław Szczygieł Leszek Wójcikiewicz 2024-05-31 09:02:57
Informacja o wyniku przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Spacerowej, Wierzbowej, Niepodległości, Nadrzecznej w Gryficach, Rotnowo, Rzęskowo, Udziału 447/1000 w budynku mieszkalnym położonym w Gryficach przy ul. Armii Krajowej 11 oraz Lokal użytkowy przy ul. Niechorskiej 19 A w dniu 22 maja 2024 r. Anna Żołnowska 2024-05-29 14:36:44
Sesja III z dnia 29.05.2024 r. Ewa Chojnacka 2024-05-29 14:28:48
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. czerwiec2024 r. Ewa Chojnacka 2024-05-29 14:15:28
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. czerwiec2024 r. Ewa Chojnacka 2024-05-29 14:14:36
Obwieszczenie Burmsistrza Gryfic o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV na terenie części działek nr 124/6, 124/5, 126, 112, 69/3, obręb geodezyjny Sikory, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2024-05-29 12:14:41
Obwieszczenie Burmsistrza Gryfic o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn40 PE na terenie działek nr 112, 447/19, 116, obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2024-05-29 12:13:09
Protokół nr II/2024 z dnia 14.05.2024 r. Ewa Chojnacka 2024-05-29 12:00:14
Informacje o składach komisji OKW wraz z funkcjami Leszek Wójcikiewicz 2024-05-28 15:44:42
Ogłoszenie o bezpłatnym transporcie w dniu wyborów do lokalu wyborczego Leszek Wójcikiewicz 2024-05-28 15:31:55
Obwieszczenie Burmsistrza Gryfic o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn40 PE na terenie działek nr 112, 447/19, 116, obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2024-05-28 15:12:41
Informacje o składach komisji OKW wraz z funkcjami Daniel Igielski 2024-05-28 11:33:02
Postanowienie nr 411/2024 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I w spr. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Gryficach Ewa Chojnacka 2024-05-28 07:31:31
Transmisja z obrad I sesji Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 7 maja 2024 r. Leszek Wójcikiewicz 2024-05-27 09:41:27
Transmisja z obrad I sesji Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 7 maja 2024 r. Leszek Wójcikiewicz 2024-05-27 09:41:03
Zarządzenie Nr 18/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Gryfic Nr 138/2019 dnia 18.04.2019 r. Luiza Kowalska 2024-05-27 08:20:55
Zarządzenie Nr 18/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Gryfic Nr 138/2019 dnia 18.04.2019 r. Luiza Kowalska 2024-05-27 08:20:51
Zarządzenie Nr 25/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 342 w miejscowości Rzęskowo Luiza Kowalska 2024-05-24 12:39:38
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. maj 2024 r. Ewa Chojnacka 2024-05-24 12:06:44
Wykaz Radnych Rady Miejskiej w Gryficach (IX kadencja: 2024-2029) Ewa Chojnacka 2024-05-24 11:51:36
Ogłoszenie o naborze - Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Karina Markowska 2024-05-24 09:39:18
Nabór - Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Karina Markowska 2024-05-24 09:35:38
Zarządzenie Nr 24/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 14 o powierzchni 2,4216 ha położoną w Gryficach w obrębie geodezyjnym nr 2 miasta Gryfice przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Luiza Kowalska 2024-05-24 09:27:44