Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 14/2011 z dnia 13.01.2011 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej działkę nr 167 o pow. 0,51 ha w obrębie geodezyjnym OŚCIĘCIN Gmina Gryfice, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 14/2011

BURMISTRZA GRYFIC z dnia 13.01.2011 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej działkę nr 255/6 o

powierzchni 0,0729 ha położonej w Rzęskowie gmina Gryfice zabudowanej

budynkiem gospodarczym , przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

nieograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r Dz.U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 ,z 2005r Dz.U. Nr 172 poz. 1441,Nr 175 poz. 1457, z 2006r Dz. U. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 , z 2007r Dz.U. Nr 48 poz. 327 Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz .U. z 2008r Nr 180, poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r.Dz.U.Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241,z 2010r. dz.U. Nr 28 poz. 142,Nr 28 poz. 146) oraz art.67 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r Nr 261 poz. 2603 z późn. zmian)

zarządza się co następuje

§ 1. W oparciu o wykonaną przez rzeczoznawcę majątkowego wycenę nieruchomości

stanowiącej działkę Nr 255/6 o powierzchni 0,0729 ha zabudowanej budynkiem

gospodarczym w obrębie geodezyjnym Rzęskowo gmina Gryfice , będącej

przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ustala

się cenę sprzedaży przedmiotowej nieruchomości na kwotę 19.000,00zł .

Należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed podpisaniem umowy

notarialnej.

§ 2 . Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa

Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska .

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

BURMISTRZ GRYFIC

ANDRZEJ SZCZYGIEŁ

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 30-06-2011 10:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wiesława Kieler 30-06-2011
Ostatnia aktualizacja: - 30-06-2011 10:57