Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 269/2011 z dn. 30 grudnia 2011 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno- Wychowawczego w Gryficach przy ul. 3 Maja 4. 2012-03-19 09:38
dokument Zarządzenie Nr 268/2011 z dn. 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2011 rok. 2012-03-19 09:35
dokument Zarządzenie Nr 267/2011 z dn. 27 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 754/09 Burmistrza Gryfic z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gryficach. 2012-03-19 09:31
dokument Zarządzenie Nr 266/2011 z dn. 27 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Niekładzkiej. 2012-03-19 09:23
dokument Zarządzenie Nr 265/2011 z dn. 27 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2011 rok. 2012-03-19 09:20
dokument Zarządzenie Nr 264/2011 z dn. 22 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej. 2012-03-19 09:13
dokument Zarządzenie Nr 263/2011 z dn. 21 grudnia 2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 1 przy ul. SZAFIROWEJ. 2012-03-19 09:11
dokument Zarządzenie Nr 262/2011 z dn. 20 grudnia 2011 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru uzupełniającego Rady Sołeckiej w Sołectwie Stawno. 2012-03-19 09:10
dokument Zarządzenie Nr 261/2011 z dn. 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2011 rok. 2012-03-16 14:52
dokument Zarządzenie Nr 260/2011 z dn. 19 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia list osób uprawnionych do otrzymania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gryfice na rok 2012. 2012-03-16 14:43
dokument Zarządzenie Nr 259/2011 z dn. 19 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2012 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2012-03-16 14:41
dokument Zarządzenie Nr 258/2011 z dn. 15 grudnia 2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 7 przy ulicy Lipowej. 2012-03-16 14:39
dokument Zarządzenie Nr 257/2011 z dn. 15 grudnia 2011 r. w sprawia nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości BORZYSZEWO, ul. Rolna, Gmina Gryfice. 2012-03-16 14:30
dokument Zarządzenie Nr 256/2011 z dn. 15 grudnia 2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości PRUSINOWO, Gmina Gryfice. 2012-03-16 14:28
dokument Zarządzenie Nr 254/2011 z dn. 14 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Budowę składanego lodowiska sezonowego przy ul. 3 Maja 8 w Gryficach. 2012-03-16 14:26
dokument Zarządzenie Nr 253/2011 z dn. 14 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Wykonanie obsługi urbanistycznej w zakresie przygotowywania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opinii w sprawie podziału nieruchomości. 2012-03-16 14:24
dokument Zarządzenie Nr 252/2011 z dn. 14 grudnia 2011 r. w sprawie prawa pierwokupu działki położonej przy ul. Sportowej w Gryficach. 2012-03-16 14:11
dokument Zarządzenie Nr 251/2011 z dn. 13 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego położonego w Gryficach przy ul. Nadrzecznej 2 o powierzchni 69,41 m? na rzecz najemcy. 2012-03-16 14:09
dokument Zarządzenie Nr 250/2011 z dn. 13 grudnia 2011 r. w sprawie prawa pierokupu działki położonej w miejscowości Rzęskowo Gmina Gryfice. 2012-03-16 14:07
dokument Zarządzenie Nr 249/2011 z dn. 13 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 562/2 o powierzchni 574 m? położoną w Gryficach przy ul. Wybudowanie, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2012-03-16 14:04
dokument Zarządzenie Nr 248/2011 z dn. 13 grudnia 2011 r.w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 220/3 o powierzchni 6 m? położoną w Gryficach przy ul. Sportowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2012-03-16 14:02
dokument Zarządzenie Nr 247/2011 z dn. 12 grudnia 2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości RZĘSKOWO, ul. Topolowa, obręb RZĘSKOWO, Gmina Gryfice. 2012-03-16 14:00
dokument Zarządzenie Nr 246/2011 z dn. 09 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2011 rok. 2012-03-16 13:53
dokument Zarządzenie Nr 245/2011 z dn. 08 grudnia 2011 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do użytkowania boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko- Orlik 2012 przy Gimnazjum nr 2 w Gryficach, ul. 3 Maja 8 na dz. nr 41/2. 2012-03-16 13:50
dokument Zarządzenie Nr 244/2011 z dn. 08 grudnia 2011 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do użytkowania boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko- Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzygłowie 24 na dz. nr 25 i 109, obręb geodezyjny -Trzygłów . 2012-03-16 13:48
dokument Zarządzenie Nr 243/2011 z dn. 07 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok. 2012-03-16 13:45
dokument Zarządzenie Nr 242/2011 z dn. 05 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Budowę metodą zaprojektuj i wybuduj basen przy ul. Sienkiewicza 10 w Gryficach. 2012-03-16 13:42
dokument Zadządzenie Nr 241/2011 z dn. 05 grudnia 2011 r. w sprawie przekazania gabloty oszklonej na puchary Szkole Podstawowej w Trzygłowie. 2012-03-16 13:38
dokument Zarządzenie Nr 240/2011 z dn. 05 grudnia 2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości ZACISZE, obręb ZACISZE, Gmina Gryfice. 2012-03-16 13:34
dokument Zarządzenie Nr 239/2011 z dn. 05 grudnia 2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 2 przy ul. M. J. Piłsudskiego. 2012-03-16 13:32
dokument Zarządzenie Nr 238/2011 z dn. 02 grudnia 2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 1 przy ul. SZMARAGDOWEJ. 2012-03-16 13:31
dokument Zarządzenie Nr 237/2011 z dn. 02 grudnia 2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 7 przy ul. LIPOWEJ. 2012-03-16 13:29
dokument Zarządzenie Nr 236/2011 z dn. 02 grudnia 2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości BORZYSZEWO, obręb BORZYSZEWO, Gmina Gryfice. 2012-03-16 13:24
dokument Zarządzenie Nr 235/2011 z dn. 30 listopada 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. 2012-03-16 13:09
dokument Zarządzenie Nr 234/2011 z dn. 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2011 rok. 2012-03-16 12:59
dokument Zarządzenie Nr 233/2011 z dn. 29 listopada 2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości RZĘSKOWO, obręb RZĘSKOWO, Gmina Gryfice. 2012-03-16 12:57
dokument Zarządzenie Nr 232/2011 z dn. 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok. 2012-03-16 12:55
dokument Zarządzenie Nr 231/2011 z dn. 28 listopada 2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 1, przy ul. Szafirowej. 2012-03-16 12:51
dokument Zarządzenie Nr 230/2011 z dn. 24 listopada 2011 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu udziału do 2/110 części w działce nr 424/113 o pow. 8.333 m2 oraz działki o numerze geodezyjnym 424/108 o pow. 743 m2 położonych w obrębie geodezyjnym Rzęskowo. 2012-03-16 12:49
dokument Zarządzenie Nr 229/2011 z dn. 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 754/09 Burmistrza Gryfic z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gryficach. 2012-03-16 12:43
dokument Zarządzenie Nr 228/2011 z dn. 23 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. M.J.Piłsudskiego, Kamieńskiej i Kaliskiej. 2012-03-16 12:38
dokument Zarządzenie Nr 227/2011 z dn. 21 listopada 2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 5 przy ul. Wojska Polskiego. 2012-03-16 12:34
dokument Zarządzenie Nr 226/2011 z dn. 21 listopada 2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości BORZYSZEWO, obręb BORZYSZEWO, Gmina Gryfice. 2012-03-16 12:22
dokument Zarządzenie Nr 225/2011 z dn. 17 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego. 2012-03-16 12:19
dokument Zarządzenie Nr 224/2011 z dn. 15 listopada 2011 r. w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Gryfice, na rok 2012 i wieloletniej prognozy finansowej. 2012-03-16 12:16
dokument Zarządzenie Nr 223/2011 z dn. 15 listopada 2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości BORZYSZEWO, obręb BORZYSZEWO, Gmina Gryfice. 2012-03-16 12:15
dokument Zarządzenie Nr 222/2011 z dn. 15 listopada 2011 r. w sprawie zdania i przyjęcia obowiązków magazyniera materiałów i sprzętu obrony cywilnej. 2012-03-16 12:13
dokument Zarządzenie Nr 221/2011 z dn. 14 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2011 rok. 2012-03-16 12:02
dokument Zarządzenie Nr 220/2011 z dn. 08 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu wyboru oferty na wykonanie usługi dostawy Internetu w ramach projektu - Mew@ - Morze Cyfrowych Kompetencji. 2012-03-16 11:59
dokument Zarządzenie Nr 219/2011 z dn. 07 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Dostawę zestawów komputerowych. 2012-03-16 11:56
dokument Zarządzenie Nr 218/2011 z dn. 07 listopada 2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 7 przy ul. Lipowej. 2012-03-16 11:54
dokument Zarządzenie Nr 217/2011 z dn. 03 listopada 2011 r. w sprawie przekaznia aparatu fotograficznego wraz z osprzętem Gimnazjum Nr 1 w Gryficach. 2012-03-16 11:53
dokument Zarządzenie Nr 216/2011 z dn. 31 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2011 rok. 2012-03-16 11:49
dokument Zarządzenie Nr 215/2011 z dn. 31 października 2011 r. w sprawie powołania komisji mieszkaniowej do rozpatrzenia uwag i zastrzeżeń do projektów list osób uprawnionych do otrzymania lokali mieszkalnych i socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice- na rok 2012. 2012-03-16 11:46
dokument Zarządzenie Nr 214/2011 z dn. 31 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w kol. Krakowice, obr. Wołczyno. 2012-03-16 11:41
dokument Zarządzenie Nr 213/2011 z dn. 27 października 2011 r. w sprawie powołania zespołu interdysycplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2012-03-16 11:37
dokument Zarządzenie Nr 212/2011 z dn. 25 października 2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Osada Zdrój, obręb BRODNIKI, Gmina Gryfice. 2012-03-16 11:36
dokument Zarządzenie Nr 211/2011 z dn. 25 października 2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości BORZYSZEWO, obręb BORZYSZEWO, Gmina Gryfice. 2012-03-16 11:34
dokument Zarządzenie Nr 210/2011 z dn. 20 października 2011 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa w Sołectwie Stawno. 2012-03-16 10:34
dokument Zarządzenie Nr 209/2011 z dn. 19 października 2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości BORZYSZEWO, ul. Graniczna, obręb BORZYSZEWO, Gmina Gryfice. 2012-03-14 15:19
dokument Zarządzenie Nr 208/2011 z dn. 19 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2011 rok. 2012-03-14 15:17
dokument Zarządzenie Nr 207/2011 z dn. 19 października 2011 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do sprzedaży nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Wojska Polskiego 43. 2012-03-14 15:14
dokument Zarządzenie Nr 206/2011 z dn. 18 października 2011 r. w sprawie konsultacji Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2012. 2012-03-14 15:12
dokument Zarządzenie Nr 205/2011 z dn. 14 października 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Budowę oświetlenia ulicznego- ul. Piłsudskiego, ul. Ogrodowa, m. Skowrony i m. Wołczyno. 2012-03-14 15:10
dokument Zarządzenie Nr 204/2011 z dn. 14 października 2011 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok. 2012-03-14 15:08
dokument Zarządzenia Nr 203/2011 z dn. 14 października 2011 r. w sprawie przekazania artykułów wyborczych do zarządców lokali wyborczych. 2012-03-14 15:07
dokument Zarządzenie Nr 202/2011 z dn. 14 października 2011 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności programów komputerowych i ich likwidacji. 2012-03-14 15:05
dokument Zarządzenie Nr 201/2011 z dn. 11 października 2011 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki o numerze geodezyjnym 242/30 o pow. 18 m2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Gryfice przy ul. Sportowe 2012-03-14 15:02
dokument Zarządzenie Nr 200/2011 z dn. 11 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2011 rok. 2012-03-14 14:59
dokument Zarządzenie 199/2011 z dn. 06 października 2011 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu w ramach Poddziałania 6.2.2. Wsparcie działań studyjno- koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. 2012-03-14 14:56
dokument Zarządzenie Nr 198/2011 z dn. 06 października 2011 r. w sprawie pierwokupu działki położonej w miejscowości Rzęskowo Gmina Gryfice. 2012-03-14 14:54
dokument Zarządzenie 197/2011 z dn. 03 października 2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 6 przy ul. Widokowej. 2012-03-14 14:52
dokument Zarządzenie Nr 196/2011 z dn. 30 września 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2012-03-14 14:36
dokument Zarządzenie Nr 195/2011 z dn. 30 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2011 rok. 2012-03-14 14:34
dokument Zarządzenie Nr 194/2011 z dn. 28 września 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach. 2012-03-14 14:27
dokument Zarządzenie Nr 193/2011 z dn. 28 września 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Budowę chodnika w m. Otok. 2012-03-14 14:31
dokument Zarządzenie Nr 192/2011 z dn. 28 września 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na przeprowadzenie zajęć dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych Gminy Gryfice w ramach projektu pn.: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Gryfice. 2012-03-14 14:23
dokument Zarządzenie Nr 191/2011 z dn. 27 września 2011 w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2012-03-14 14:22
dokument Zarządzenie Nr 190/2011 z dn. 26 września 2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 2 przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 2015-12-08 07:42
dokument Zarządzenie Nr 189/2011 z dn. 26 września 2011 r. w sprawie opracowania przez jednostki organizacyjne Gminy Gryfice materiałów do projektów budżetu na rok 2012. 2012-03-13 15:13
dokument Zarządzenie Nr 188/2011 z dn. 20 września 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sienkiewicza 10 w Gryficach - I etap. 2012-03-13 15:11
dokument Zarządzenie Nr 187/2011 z dn. 20 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2011 r. 2012-03-13 15:09
dokument Zarządzenie Nr 186/2011 z dn. 20 września 2011 r. w sprawie przyznania nagród Burmistrza Gryfic. 2012-03-13 15:02
dokument Zarządzenie Nr 185/2011 z dn. 19 września 2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości w miejscowości Borzyszewo, obręb Borzyszewo, Gmina Gryfice. 2012-03-13 15:01
dokument Zarządzenie Nr 184/2011 z dn. 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 2012-03-12 09:20
dokument Zarządznie Nr 183/2011 z dn. 15 września 2011 r. w sprawie prawa pierwokupu działki położonej w miejscowości Rzęskowo Gmina Gryfice. 2012-03-12 09:17
dokument Zarządzenie Nr 182/2011 z dn. 15 września 2011 r. w sprawie zarządzenia o wykonaniu porozumienia na zatrudnienie i organizację prac społecznie użytecznych oraz refundacji kosztów. 2012-03-12 09:16
dokument Zarządzenie Nr 181/2011 z dn. 13 września 2011 r. w sprawie powołania komisji negocjacyjnej dla wyboru oferty na ochronę i zabezpieczenie medyczne - Święta Plonów - w Rotnowie gm. Gryfice. 2012-03-09 14:11
dokument Zarządzenie Nr 180/2011 z dn. 13 września 2011 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego. 2012-03-09 14:07
dokument Zarządzenie Nr 179/2011 z dn. 13 września 2011 w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Gryfic. 2012-03-09 15:00
dokument Zarządzenie Nr 178/2011 z dn. 12 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2011 rok. 2012-03-09 13:49
dokument Zarządzenie Nr 177/2011 z dn. 09 września 2011 r. w sprawie ustalenia ceny gruntów stanowiących działki nr 651/2 i 435/3 o łącznej powierzchni 373 m2 położonych w Gryficach przy ul. Kaliskiej, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu. 2012-03-09 13:47
dokument Zarządzenie Nr 176/2011 z dn. 09 września 2011 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 202/1 o powierzchni 321 m2 położoną w Gryficach przy ul. Kamieńskiej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu. 2012-03-09 13:38
dokument Zarządzenie Nr 175/2011 z dn. 09 września 2011 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 17/2 o powierzchni 1072 m2 położoną w Gryficach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu. 2012-03-09 13:35
dokument Zarządzenie Nr 174/2011 z dn. 09 września 2011 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 599 o powierzchni 466 m2 położoną w Gryficach przy ul. Kaliskiej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu. 2012-03-09 13:33
dokument Zarządzenie Nr 173/2011 z dn. 05 września 2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości ZALESZCZYCE, obręb ZALESZCZYCE Gmina Gryfice. 2012-03-09 13:26
dokument Zarządzenie Nr 172/2011 z dn. 05 września 2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości PRZYBIERNÓWKO, obręb PRZYBIERNÓWKO Gmina Gryfice. 2012-03-09 13:24
dokument Zarządzenie Nr 171/2011 z dn. 05 września 2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 7 przy ul. Lipowej. 2012-03-09 13:22
dokument Zarządzenie Nr 170/2011 z dn. 01 września 2011 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach. 2012-03-08 15:11
dokument Zarządzenie Nr 169/2011 z dn. 31 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 7 przy ul. WIERZBOWEJ. 2012-03-08 15:04
dokument Zarządzenie Nr 168/2011 z dn. 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany w planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok. 2012-03-08 15:01
dokument Zarządzenie Nr 167/2011 z dn. 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2011 rok. 2012-03-08 14:25
dokument Zarządzenie Nr 166/2011 z dn. 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfice i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011r. 2012-03-08 14:24
dokument Zarządzenie Nr 165/2011 z dn. 23 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2011 rok. 2012-03-08 14:22
dokument Zarządzenie Nr 164/2011 z dn. 23 sierpnia 2011 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania elementów placu zabaw położonego w Gryficach przy ul. Podgórnej 2-3, na działce 134, obręb Gryfice 5. 2012-03-08 14:20
dokument Zarządzenie Nr 163/2011 z dn. 18 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości OŚCIĘCIN, obręb OŚCIĘCIN, Gmina Gryfice. 2012-03-08 14:18
dokument Zarządzenie Nr 162/2011 z dn. 18 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych dla Projektu nr POIG.08.03.00-32-064/10 pn. MEW@ - Morze Cyfrowych Kompetencji i Projektu nr POIG.08.03.00-32-044/10 pn. Paszport do eIntegracji przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim. 2012-03-08 14:12
dokument Zarządzenie Nr 161/2011 z dn. 18 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu weryfikacji formularzy o przyjęcie uczestników do projektu - MEW@ - Może cyfrowych kompetencji . 2012-03-08 14:10
dokument Zarządzenie Nr 160/2011 z dn. 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2011 rok. 2012-03-08 14:08
dokument Zarządzenie Nr 159/2011 z dn. 17 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 6 przy ul. WIDOKOWEJ. 2012-03-08 14:04
dokument Zarządzenie Nr 158/2011 z dn. 17.08.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Gryfice. 2012-03-08 14:01
dokument Zarządzenie Nr 157/2011 z dn. 17 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji, do zaopiniowania wniosków dotyczących przyznania stypendium z Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. 2012-03-08 10:09
dokument Zarządzenie Nr 156/2011 z dn. 16 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej działkę nr 64/1 o powierzchni 0,3086 ha położonej w obr. Wołczyno, kolonia Krakowice gmina Gryfice przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu. 2012-03-08 10:07
dokument Zarządzenie Nr 155/2011 z dn. 16 sierpień 2011 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego. 2012-03-08 09:53
dokument Zarządzenie Nr 154/2011 z dn. 10 sierpnia 2011 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryficach. 2012-03-08 09:48
dokument Zarządzenie Nr 153/2011 z dn. 09 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w miejscowości JASIEL, obręb JASIEL, Gmina Gryfice. 2012-03-08 09:45
dokument Zarządzenie Nr 152/2011 z dn. 09 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w miejscowości ROTNOWO, obręb ROTNOWO, Gmina Gryfice. 2012-03-08 09:41
dokument Zarządzenie Nr 151/2011 z dn. 09 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w m. OŚCIĘCIN oraz kol. Krakowice obr. WOŁCZYNO. 2012-03-08 09:23
dokument Zarządzenie Nr 150/2011 z dn. 09 sierpnia 2011 r. ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 74 o powierzchni 23 m2 położoną w Gryficach przy ul. Armii Krajowej, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz jej dzierżawcy. 2012-03-08 08:37
dokument Zarządzenie Nr 149/2011 z dn. 09 sierpnia 2011 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym oznaczonej numerem 77/5 o powierzchni 43,00 m2 położonej w Gryficach przy ul. Klasztornej. 2012-03-08 08:35
dokument Zarządzenie Nr 148/2011 z dn. 03 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników. 2012-03-08 08:29
dokument Zarządzenie Nr 147/2011 z dn. 03 sierpnia 2011 r. w sprawie przekazania roweru Komendzie Powiatowej Policji w Gryficach. 2012-03-08 08:26
dokument Zarządzenie Nr 146/2011 z dn. 01 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 km w celu rozliczenia kosztów używania samochodów prywatnych dla celów służbowych. 2012-03-08 08:25
dokument Zarządzenie Nr 145/2011 z dn. 29 lipca 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2011 rok. 2012-03-08 08:23
dokument Zarządzenie Nr 144/2011 z dn. 27.07.2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości, położonej w miejscowości BRODNIKI, obręb BRODNIKI Gmina Gryfice 2012-03-07 14:55
dokument Zarządzenie Nr 143/2011 z dn. 22.07.2011 w spr. nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Zielin, obręb Zielin Gmina Gryfice. 2012-03-06 14:31
dokument Zarządzenie Nr 142/2011 z dn. 18.07.2011 w sprawie zmian w budżecie gminyi planie wydatków na 2011 rok. 2012-03-06 14:28
dokument Zarządzenie Nr 141/2011 z dn. 18.07.2011 w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 4 przy ul. Słonecznej. 2012-03-06 14:26
dokument Zarządzenie Nr 140/2011 z dn. 18.07.2011 r. w sprawie w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki o numerze geodezyjnym 515/2 o pow. 176 m2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 4 miasta Gryfice. 2012-03-06 14:20
dokument Zarządzenie Nr 139/2011 z dn. 15.07.2011 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach. 2012-03-06 14:18
dokument Zarządzenie Nr 138/2011 z dn. 11.07.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Dostawę lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego (fabrycznie nowego) dla OSP w Ościęcinie. 2012-03-06 14:16
dokument Zarządzenie Nr 137/2011 z dn. 06.07.2011 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej działkę Nr 167 o powierzchni 0,51 ha w obrębie geodezyjnym OŚCIĘCIN gmina Gryfice, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, przeznaczonej do sprzedaży w drodze III przetargu nieograniczonego. 2012-03-06 14:15
dokument Zarządzenie Nr 136/2011 z dn. 05 lipca 2011 w sprawie w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu udziału do 2/110 części w działce nr 424/113 o pow. 8.333 m2 oraz działki o numerze geodezyjnym 424/109 o pow. 833 m2 położonych w obrębie geodezyjnym Rzęskowo. 2012-03-06 14:12
dokument Zarządzenie Nr 135/2011 z dn. 05 lipca 2011 w sprawie w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu udziału do 2/110 części w działce nr 424/113 o pow. 8.333 m2 oraz działki o numerze geodezyjnym 424/110 o pow. 944 m2 położonych w obrębie geodezyjnym Rzęskowo. 2012-03-06 14:10
dokument Zarządzenie Nr 134/2011 z dn. 05.07.2011 w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 6 przy ul. Jaśminowej. 2012-03-06 13:58
dokument Zarządzenie Nr 133/2011 z dn. 30 czerwca 2011 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Gryficach. 2012-03-06 13:56
dokument Zarządzenie Nr 132/2011 z dn. 30 czerwca 2011 w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 1 przy ul. Niechorskiej. 2012-03-06 13:52
dokument Zarządzenie Nr 131/2011 z dn. 30 czezrwca 2011 r. o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach. 2012-03-06 13:50
dokument Zarządzenie Nr 130/2011 z dn. 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2011 rok. 2012-03-06 14:35
dokument Zarządzenie Nr 129/2011 z dn. 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. 2012-03-06 13:23
dokument Zarządzenie Nr 128/2011 z dn. 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. 2012-03-06 13:21
dokument Zarządzenie Nr 127/2011 z dn. 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. 2012-03-06 13:18
dokument Zarządzenie Nr 126/2011 z dn. 28 czerwca 2011 w sprawie użyczenia dla Gryfickiego Domu Kultury nieruchomości położonej na Placu Zwycięstwa w Gryficach, dz. nr 354/6, obręb geodezyjny Gryfice 5, stanowiącej część tej działki o powierzchni 2 x 200,00m2, która zlokalizowana jest w zachodniej części placu, od strony ul. Niepodległości. 2012-03-06 13:15
dokument Zarządzenie Nr 125/2011 z dn. 28 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Turkusowej i ul. M.J.Piłsudskiego. 2012-03-06 13:13
dokument Zarządzenie Nr 124/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok. 2012-03-06 13:11
dokument Zarządzenie Nr 123/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie przekazania fantoma Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryficach. 2012-03-06 13:08
dokument Zarządzenie Nr 122/2011 z dnia 21.06.2011 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa w Sołectwie Witno. 2011-10-24 14:59
dokument Zarządzenie nr 121/2011 z dnia 17.06.2011 w sprawie przekazania zestawu do perkusji dla Gryfickiego Domu Kultury 2011-10-24 14:57
dokument Zarządzenie Nr 120/2011 z dnia 17.06.2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko specjalista IT w projekcie pn: MEW@ - Morze Cyfrowych Kompetencji 2011-10-24 14:56
dokument Zarządzenie Nr 119/2011 z dnia 16.06.2011 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki o numerze geodezyjnym 363 o pow. 1.003 m2 położonej w Gryficach przy ul. Rubinowej. 2011-10-24 14:46
dokument Zarządzenie Nr 118/2011 z dnia 16.06.2011 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko specjalista - koordynator projektu pn: MEW@ - Morze Cyfrowych Kompetencji 2011-10-24 14:45
dokument Zarządzenie Nr 117/2011 z dnia 15.06.2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2011 rok. 2011-08-16 13:30
dokument Zarządzenie Nr 116/2011 z dnia 15.06.2011 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu udziału do 1/55 części w działce nr 424/113 o pow. 8.333 m2 oraz działki o numerze geodezyjnym 424/111 o pow. 1.055 m2 położonych w obrębie geodezyjnym Rzęskowo 2011-08-16 13:28
dokument Zarządzenie Nr 115/2011 z dnia 06.06.2011 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 2011-08-16 13:27
dokument Zarządzenie Nr 114/2011 z dnia 06.06.2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 1 przy ul. Perłowej 2011-08-16 13:25
dokument Zarządzenie Nr 113/2011 z dnia 01.06.2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 6 przy ul. Ignacego Łukasiewicza 2011-08-16 12:56
dokument Zarządzenie Nr 112/2011 z dnia 01.06.2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonych w Gryficach, obręb Nr 6 przy ul. Warszawskiej 2011-08-05 15:24
dokument Zarządzenie Nr 111/2011 z dnia 01.06.2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonych w Gryficach, obręb nr 8 przy ul. Zdrojowej 2011-08-05 15:23
dokument Zarządzenie Nr 110/2011 z dnia 01.06.2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonych w Gryficach, obręb Nr 6 przy ul. Broniszewskiej 2011-08-05 15:22
dokument Zarządzenie Nr 109/2011 z dnia 01.06.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ?Moje Boisko-Orlik 2012? na dz. nr 41/2, przy ul. 3-go Maja 8 w Gryficach 2011-08-05 15:21
dokument Zarządzenie Nr 108/2011 z dnia 31.05.2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2011 rok 2011-08-05 15:20
dokument Zarządzenie Nr 107/2011 z dnia 30.05.2011 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej działkę nr 64 o powierzchni 0,1571 ha położonej w obr. Wołczyno, kolonia Krakowice gmina Gryfice przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. 2011-08-05 15:15
dokument Zarządzenie Nr 106/2011 z dnia 30.05.2011 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej działkę nr 64/1 o powierzchni 0,3086 ha położonej w obr. Wołczyno, kolonia Krakowice gmina Gryfice przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. 2011-08-05 15:14
dokument Zarządzenie Nr 105/2011 z dnia 30.05.2011 r. w sprawie o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach 2011-08-05 15:13
dokument Zarządzenie Nr 104/2011 z dnia 24.05.2011 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowo-mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, położonej w Gryficach przy ul. Wojska Polskiego 43, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-08-05 15:09
dokument Zarządzenie Nr 103/2011 z dnia 24.05.2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2011 rok. 2011-08-05 15:06
dokument Zarządzenie Nr 102/2011 z dnia 24.05.2011 r. w sprawie prawa pierwokupu działki położonej w Gryficach oznaczonej numerem geodezyjnym 3/15 2011-08-05 15:02
dokument Zarządzenie Nr 101/2011 z dnia 23.05.2011 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 2011-08-05 15:01
dokument Zarządzenie Nr 100/2011 z dnia 23.05.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 części w nieruchomości położonej w m. Kukań, Gmina Gryfice. 2011-08-05 14:58
dokument Zarządzenie Nr 99/2011 z dnia 23.05.2011 r. w sprawie powołania komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Wojska Polskiego 2011-08-05 13:49
dokument Zarządzenie Nr 98/2011 z dnia 20.05.2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko aplikanta straży miejskiej w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2011-08-05 13:47
dokument Zarządzenie Nr 97/2011 z dnia 19.05.2011 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania i użytkowania Placu Zwycięstwa położonego w Gryficach na dz. nr 354/6, obręb Gryfice 5. 2011-08-05 12:35
dokument Zarządzenie Nr 96/2011 z dnia 19.05.2011 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok. 2011-08-05 12:34
dokument Zarządzenie Nr 95/2011 z dnia 16.05.2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości, położonej w miejscowości Zielin obręb Zielin, Gmina Gryfice 2011-08-05 12:33
dokument Zarządzenie Nr 94/2011 z dnia 16.05.2011 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki oznaczonej numerem 53/7 o powierzchni 24 m2 położonej w Gryficach przy ul. 11 Listopada 2011-08-05 12:31
dokument Zarządzenie Nr 93/2011 z dnia 16.05.2011 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 207/5 o powierzchni 77 m2 położoną w Gryficach przy ul. Jana Dąbskiego, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz jej dzierżawcy 2011-08-05 12:30
dokument Zarządzenie Nr 92/2011 z dnia 15.05.2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 9 przy ul. Piastów 2011-08-05 12:29
dokument Zarządzenie Nr 91/2011 z dnia 12.05.2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 1 przy ul. Brylantowej 2011-08-05 12:28
dokument Zarządzenie Nr 90/2011 z dnia 12.05.2011 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania i użytkowania obiektu rekreacyjnego położonego w Gryficach na terenie Parku Miejskiego przy ul. Parkowej na działkach nr 157, 150/4, 39/6, 156/1, 150/3, 150/2, 121, obręb Gryfice 7 2011-08-05 12:23
dokument Zarządzenie Nr 89/2011 z dnia 12.05.2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Gryfice za 2010 r. 2011-08-05 12:22
dokument Zarządzenie Nr 88/2011 z dnia 11.05.2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego, dla nieruchomości, położonej w miejscowości Górzyca obręb Górzyca Gmina Gryfice 2011-08-05 12:20
dokument Zarządzenie Nr 87/2011 z dnia 11.05.2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 8 przy ul. Trzygłowskiej 2011-08-05 12:18
dokument Zarządzenie Nr 86/2011 z dnia 11.05.2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2011 rok. 2011-08-05 12:17
dokument Zarządzenie Nr 85/2011 z dnia 06.05.2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Rzęskowo, obręb Rzęskowo gmina Gryfice 2011-08-05 12:12
dokument Zarządzenie Nr 84/2011 z dnia 02.05.2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 4 przy ul. Pomorskiej 2011-08-05 12:11
dokument Zarządzenie Nr 83/2011 z dnia 29.04.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na Wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy Gryfice i jej jednostek organizacyjnych. 2011-08-05 10:50
dokument Zarządzenie Nr 82/2011 z dnia 29.04.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Gryfice w kwocie 6.000.000,00 zł 2011-08-05 10:48
dokument Zarządzenie Nr 81/2011 z dnia 29.04.2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Gryficach. 2011-08-05 10:47
dokument Zarządzenie Nr 80/2011 z dnia 29.04.2011 r. w sprawie regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach 2011-08-04 15:26
dokument Zarządzenie Nr 79/2011 z dnia 29.04.2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 754/09 Burmistrza Gryfic z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2011-08-04 14:52
dokument Zarządzenie Nr 78/2011 z dnia 29.04.2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2011 rok. 2011-08-02 14:55
dokument Zarządzenie Nr 77/2011 z dnia 27.04.2011 r. w sprawie ustalenia składu członków Gminnej Rady Sportu. 2011-08-02 14:50
dokument Zarządzenie Nr 76/2011 z dnia 22.04.2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2011 rok. 2011-08-02 14:49
dokument Zarządzenie Nr 75/2011 z dnia 21.04.2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w Gryficach, obręb nr 1 przy ul. Szmaragdowej 2011-08-02 14:47
dokument Zarządzenie Nr 74/20111 z dnia 18.04.2011 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 242/15 o powierzchni 874 m2 położoną w Gryficach przy ul. Sportowej. 2011-08-02 14:46
dokument Zarządzenie Nr 73/2011 z dnia 18.04.2011 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 198/3 o powierzchni 190 m2 położoną w Gryficach przy ul. Śniadeckich, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2011-08-02 14:45
dokument Zarządzenie Nr 72/2011 z dnia 15.04.2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko aplikanta straży miejskiej w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2011-08-02 14:44
dokument Zarządzenie Nr 71/2011 z dnia 14.04.2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Rzęskowo, Gmina Gryfice 2011-08-02 14:37
dokument Zarządzenie Nr 70/2011 z dnia 14.04.2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w Gryficach obręb 4 przy ul. Mikołaja Reja 2011-08-02 14:35
dokument Zarządzenie Nr 69/2011 z dnia 14.04.2011 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej w Sołectwie Borzęcin 2011-08-02 14:23
dokument Zarządzenie Nr 68/2011 z dnia 13.04.2011 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej w Sołectwie Skalin 2011-08-02 14:18
dokument Zarządzenie Nr 67/2011 z dnia 08.04.2011 r. w sprawie Powołania składu Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia II przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Wiejskiej 9/4 2011-08-02 14:16
dokument Zarządzenie Nr 66/2011 z dnia 05.04.2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości, położonej w miejscowości Borzyszewo, obręb Borzyszewo Gmina Gryfice 2011-08-02 14:15
dokument Zarządzenie Nr 65/2011 z dnia 05.04.2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości, położonej w miejscowości Smolęcin, obręb Smolęcin Gmina Gryfice 2011-07-21 10:00
dokument Zarządzeniie Nr 64/2011 z dnia 05.04.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Bursztynowej i Turkusowej 2011-07-21 09:59
dokument Zarządzenie Nr 63/2011 z dnia 04.04.2011 r. w sprawie wykonania porozumienia na zatrudnienie i organizację prac społecznie użytecznych oraz refundacji kosztów 2011-07-21 09:58
dokument Zarządzenie Nr 62/2011 z dnia 01.04.2011 r. w sprawie zwołania zebrań mieszkańców w celu wyboru Rad i Zarządców Osiedli 2011-07-21 09:57
dokument Zarządzenie Nr 61/2011 z dnia 31.03.2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2011 rok 2011-07-21 09:56
dokument Zarządzenie Nr 60/2011 z dnia 31.03.2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gryfice za 2010 r 2011-07-21 09:55
dokument Zarządzenie Nr 59/2011 z dnia 30.03.2011 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok 2011-07-21 09:53
dokument Zarządzenie Nr 58/2011 z dnia 23.03.2011 r. w sprawie utrzymanie gminnych urządzeń komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach 2011-07-21 09:52
dokument Zarządzenie Nr 57/2011 z dnia 23.03.2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 1 przy ul. Bursztynowej 2011-07-21 09:50
dokument Zarządzenie Nr 56/2011 z dnia 23.03.2011 r. w sprawie wykonania wniosku ZGK w Gryficach o zatrudnieniu bezrobotnych w ramach robót publicznych oraz refundacji części kosztów 2011-07-21 09:49
dokument Zarządzenie Nr 55/2011 z dnia 22.03.2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Brodniki ? Osada Zdrój, obręb Brodniki Gmina Gryfice. 2011-07-20 13:56
dokument Zazrządzenie Nr 54/2011 z dnia 22.03.2011 r. w sprawie powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz regulaminu jej działania 2011-07-20 13:55
dokument Zarządzenie Nr 53/2011 z dnia 22.03.2011 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 2011-07-20 13:54
dokument Zarządzenie Nr 52/2011 z dnia 22.03.2011 r. w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich 2011-07-20 13:53
dokument Zarządzenie Nr 51/2011 z dnia 18.03.2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2011 rok 2011-07-20 13:52
dokument Zarządzenie Nr 50/2011 z dnia 15.03.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w m. RZĘSKOWO i OŚCIĘCIN 2011-07-20 13:50
dokument Zarządzenie Nr 49/2011 z dnia 10.03.2011 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok. 2011-07-20 13:47
dokument Zarządzenie Nr 48/2011 z dnia 07.03.2011 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich 2011-07-20 13:44
dokument Zarządzenie Nr 47/2011 z dnia 04.03.2011 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 2011-07-20 13:37
dokument Zarządzenie Nr 46/2011 z dnia 02.03.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż udziału w wysokości ? części w nieruchomości położonej w m. Kukań, Gmina Gryfice 2011-07-20 13:36
dokument Zarządzenie Nr 45/2011 z dnia 28.02.2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2011 rok. 2011-07-20 13:32
dokument Zarządzenie Nr 44/2011 z dnia 21.02.2011 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 2011-07-20 13:27
dokument Zarządzenie Nr 43/2011 z dnia 14.02.2011 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w Gryficach przy ul. Wiejskiej 9. 2011-07-20 13:25
dokument Zarządzenie Nr 42/2011 z dnia 14.02.2011 r. w sprawie nadania numeracji porządkowej dla nieruchomości położonej w Gryficach w obrębie geodezyjnym nr 5 miasto Gryfice przy ul. Górskiej 2011-07-20 13:24
dokument Zarządzenie Nr 41/2011 z dnia 10.02.2011 r w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 5 przy ul. Strzeleckiej 2011-07-20 13:23
dokument Zarządzenie Nr 40/2011 z dnia 10.02.2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości, położonej w miejscowości Zielin Gmina Gryfice 2011-07-20 13:21
dokument Zarządzenie Nr 39/2011 z dnia 09.02.2011 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 563/5 o pow. 209 m2 położoną w Gryficach przy ul. Niechorskiej , przeznaczoną do sprzedaży na rzecz jej dzierżawcy 2011-07-20 13:21
dokument Zarządzenie Nr 38/2011 z dnia 09.02.2011 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 268/1 o pow. 43 m2 położoną w Gryficach przy ul. Irysowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2011-07-20 09:30
dokument Zarządzenie Nr 37/2011 z dnia 08.02.2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2011 rok 2011-07-20 09:26
dokument Zarządzenie Nr 36/2011 z dnia 08.02.2011 r. w sprawie wykonania remontów komunalnych budynków mieszkalnych i użytkowych przez Gryfickie TBS- spółka z o.o. w 2011 roku 2011-07-20 09:24
dokument Zarządzenie Nr 35/2011 z dnia 08.02.2011 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2011-07-19 09:42
dokument Zarządzenie Nr 34/2011 z dnia 04.02.2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, których przedmiotem jest powierzenie/ wsparcie wykonania zadań publicznych, będących zadaniami własnymi Gminy Gryfice 2011-07-19 09:41
dokument Zarządzenie Nr 33/2011 z dnia 02.02.2011 r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia za sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych 2011-07-19 09:37
dokument Zarządzenie Nr 32/2011 z dnia 01.02.2011 r. w sprawie wyznaczenia Sekretarza Gminy do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Gryfic 2011-07-19 09:35
dokument Zarządzenie Nr 31/2011 z dnia 31.01.2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2011 rok 2011-07-18 15:10
dokument Zarządzenie Nr 30/2011 z dnia 31.01.2011 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok 2011-07-18 15:01
dokument Zarządzenie Nr 29/2011 z dnia 31.01.2011 r. w sprawie przygotowania produkcji likwidacji sprzętu i materiałów obrony cywilnej przekazanego w użyczenie przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie 2011-07-18 14:58
dokument Zarządzenie Nr 28/2011 z dnia 24.01.2011 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 399/1 o powierzchni 950 m2 położoną w Gryficach przy ul. Bursztynowej przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2011-07-18 14:55
dokument Zarządzenie Nr 27/2011 z dnia 24.01.2011 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 33/10 o powierzchni 1.301 m2 położoną w Gryficach przy ul. Bursztynowej 15C przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2011-07-18 14:54
dokument Zarządzenie Nr 26/2011 r. z dnia 24.01.2011 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 33/11 o powierzchni 1.117 m2 położoną w Gryficach przy ul. Bursztynowej 15B przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2011-07-18 14:52
dokument Zarządzenie Nr 25/2011 z dnia 24.01.2011 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 33/12 o powierzchni 1.235 m2 położoną w Gryficach przy ul. Bursztynowej 15A przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2011-07-18 14:51
dokument Zarządzenie Nr 24/2011 z dnia 24.01.2011 r. w sprawie przyjęcia do realizacji planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania dopłat do czesnego na studiach 2011-07-18 14:49
dokument Zarządzenie Nr 23/2011 z dnia 21.01.2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Gryficach, obręb nr 4 przy ul. Rapackiego 2011-07-18 14:45
dokument Zarządznie Nr 22/2011 z dnia 21.01.2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Gryficach, obręb nr 4 przy ul. Rapackiego 2011-07-18 14:44
dokument Zarządzenie Nr 21/2011 z dnia 21.01.2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb nr 4 przy ul. Rapackiego 2011-07-18 14:43
dokument Zarządzenie Nr 20/2011 z dnia 18.01.2011 r. w sprawie ustalenia stawki godzinowego wynagrodzenia dla specjalisty i instruktora terapii uzależnienia od alkoholu 2011-07-18 14:41
dokument Zarządzenie Nr 19/2011 z dnia 18.01.2011 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do sprzedaży nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Wiejskiej 9/4/2011 z dnia 18.01.2011 r. 2011-07-18 14:38
dokument Zarządzenie Nr 18/2011 z dnia 18.01.2011 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2011-07-18 14:35
dokument Zarządzenie Nr 17/2011 z dnia 18.01.2011 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gryfic 2011-06-30 11:01
dokument Zarządzenie Nr 16/2011 z dnia 13.01.2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2011 r. w drodze zlecenia 2011-06-30 11:00
dokument Zarządzenie Nr 15/2011 r. z dnia 13.01.2011 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej działkę nr 255/6 o pow. 0,0729 ha położonej w RZĘSKOWIE gmina Gryfice zabudowanej budynkiem gospodarczym, przeznaczonym do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2011-06-30 10:58
dokument Zarządzenie Nr 14/2011 z dnia 13.01.2011 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej działkę nr 167 o pow. 0,51 ha w obrębie geodezyjnym OŚCIĘCIN Gmina Gryfice, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2011-06-30 10:57
dokument Zarządzenie Nr 13/2011 z dnia 13.01.2011r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gryfic. 2011-01-31 13:56
dokument Zarządzenie Nr 12/2011 z dnia 07.01.2011r. w sprawie trybu powoływania i zasad działanie komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. 2011-01-31 13:39