Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 15/2011 r. z dnia 13.01.2011 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej działkę nr 255/6 o pow. 0,0729 ha położonej w RZĘSKOWIE gmina Gryfice zabudowanej budynkiem gospodarczym, przeznaczonym do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego


Z A R Z Ą D Z E N I E N r 15/2011

BURMISTRZA GRYFIC z dnia 13.01.2011 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej działkę Nr 167 o powierzchni 0,51 ha w obrębie geodezyjnym OŚCIĘCIN gmina Gryfice , zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym , przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Na podstawie Art. 30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591, z 2002 r Dz..U.Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, poz.1806, z 2003r Dz.U.Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,z 2004r. Dz.U. Nr 102 poz.1055, Nr116 poz.1203, z 2005 r. Dz..U.Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Dz.U.Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r Dz.U. Nr 48 poz. 327 Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz.U. z 2008r Nr 180, poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Dz.U.Nr 52 poz. 420, Nr157 poz.1241, z 2010r. Dz.U.Nr 28 poz.142, Nr 28 poz. 146 ) oraz art.67 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1977 r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r Nr 261 poz. 2603 z późn. zmian)

z a r z ą d z a s i ę co n a s t ę p u j e

§ 1. W oparciu o wykonaną przez rzeczoznawcę majątkowego wycenę nieruchomości

położonej w Ościęcinie gmina Gryfice stanowiącej działkę Nr 167 o pow. 0,51 ha

zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym ,będącej przedmiotem sprzedaż

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ustala się cenę sprzedaży

przedmiotowej nieruchomości na kwotę 75.000 zł.

Należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed podpisaniem umowy

notarialnej.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa Gospodarki

Nieruchomościami i Ochrony Środowiska .

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ GRYFIC

ANDRZEJ SZCZYGIEŁ

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 30-06-2011 10:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wiesława Kieler 30-06-2011
Ostatnia aktualizacja: - 30-06-2011 10:58