Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 35/2011 z dnia 08.02.2011 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej


ZARZĄDZENIE Nr 34/2011

BURMISTRZA GRYFIC

z dnia 04 lutego 2011

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, których przedmiotem jest powierzenie/wsparcie wykonania zadań publicznych, będących

zadaniami własnymi Gminy Gryfice

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz..U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128; z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420,Nr 157 poz. 1241, z 2010 Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230 ) w związku z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ((Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104 i z 2006 r. Nr 94, poz, 651z 2008 r. , Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241 i 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230), uchwały Nr XLIII/531/2010 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 9 listopada2010r. W sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi w 2011r. oraz Zarządzeniem Nr 1194/2010 Burmistrza Gryfic z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rok 2011, zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową do oceny i wyboru oferty na realizację zadań:

  1. „Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców w celu zapobiegania uzależnieniom i przemocy”

w składzie:

przewodniczący komisji - Wanda Piwoni

sekretarz - Regina Borowiak

członek - Jan Gawarzyński

członek - Teresa Grabowska

członek - Agnieszka Mackojć

Otwarcie oferty odbędzie się w dniu 10 lutego 2011r. o godz. 14.00 w sali 102 Urzędu Miejskiego.

  1. „Udzielenie wsparcia środowiskom abstynenckim na terenie miasta Gryfice - prowadzenie Klubu Abstynenta”

w składzie:

przewodniczący komisji - Wanda Piwoni

sekretarz - Regina Borowiak

członek - Dorota Śnigurowicz

członek - Teresa Grabowska

członek - Agnieszka Mackojć

Otwarcie oferty odbędzie się w dniu 10 lutego 2011r. o godz. 14.45 w sali 102 Urzędu Miejskiego.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 19-07-2011 09:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Jędraszewski 19-07-2011
Ostatnia aktualizacja: - 19-07-2011 09:42