Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 58/2011 z dnia 23.03.2011 r. w sprawie utrzymanie gminnych urządzeń komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach


ZARZĄDENIE Nr 58/2011

Burmistrza Gryfic

z dnia 23 marca 2011 r.

w sprawie: utrzymania gminnych urządzeń komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz art. 60 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 712, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 973, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, poz. 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675).

 

Zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Powierzam Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Gryficach utrzymanie gminnych urządzeń komunalnych.

W roku 2011 przeznacza się na ten cel ogółem - 2.544.000

 

 1. Oczyszczanie miasta - 400.000

 2. Zieleń miejska - 492.000

 3. Drogi gminne - 1.146.000

 4. Cmentarz - 180.000

 5. Studnie i melioracje - 26.000

 6. Obiekty rekreacyjne - 300.000

§ 2

 

Ustalam następujące zakresy rzeczowe do wykonania w ramach środków o których mowa w § 1, jak w załącznikach do zarządzenie:

 

 1. Oczyszczanie miasta - załącznik nr 1 i nr 1A

 2. Zieleń miejska - załącznik nr 2 i nr 2A,

 3. Drogi gminne - załącznik nr 3,

 4. Cmentarz - załącznik nr 4,

 5. Studnie i melioracje - załącznik nr 5,

 6. Obiekty rekreacyjne - załącznik nr 6.

 

§ 3

 

 1. Roboty wymienione w załącznikach nr 1 i 1A, nr 2 i 2A, nr 3, nr 5 i nr 6, rozliczane będą wg Faktycznie poniesionych kosztów

 2. Roboty wymienione w załączniku nr 4 finansowane będą z uzyskaniem dochodów z tego tytułu, a rozliczenie wydatków odbywać się będzie na podstawie sprawozdań półrocznych.

 3. Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymywał będzie wynagrodzenie za roboty o których mowa w ust. 1 powyższego Zarządzenia, w okresach miesięcznych na podstawie przedłożonych faktur , do których winno być załączone zestawienie robót wykonanych w okresie których dotyczą faktury.

 

§ 4

Zakład Gospodarki Komunalnej odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania prac wymienionych w § 2.

Zobowiązany jest również do zapłaty wszelkiego rodzaju kar i grzywien nakładanych przez organy kontrolujące.

§ 5

 

Wskazany przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Gryficach będzie nadzorował realizację niniejszego Zarządzenia łącznie z prawem wglądu do dokumentów źródłowych będących podstawą ustalenia kosztów wykonania zakresu rzeczowego.

 

§ 6

 

Zakres rzeczowy o których mowa w § 2 mogą ulec zmianie w każdym czasie w ramach środków o których mowa w § 1.

Na ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego przeznaczone zostaną dodatkowe środki

 

§ 7

 

Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenie czynię Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach.

 

§ 8

 

Zakres wykonania robót objętych zarządzeniem określam na czas od 1 stycznia 2011
do 31 grudnia 2011 roku.

 

 

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 21-07-2011 09:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jacek Borowiecki 21-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Karina Markowska 21-07-2011 09:52