Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 63/2011 z dnia 04.04.2011 r. w sprawie wykonania porozumienia na zatrudnienie i organizację prac społecznie użytecznych oraz refundacji kosztów


ZARZĄDZENIE NR 63/2011

BURMISTRZA GRYFIC

z dnia 04 kwietnia 2011 rok

w sprawie : wykonania porozumienia na zatrudnienie i organizację prac społecznie użytecznych oraz refundacji kosztów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźniejszymi zmianami),

zarządzam, co następuje

§ 1.

Powierzam Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Gryficach wykonanie porozumienia Nr 6/PSU/11 z 23 marca 2011 zawartego pomiędzy Starostą Powiatu Gryfickiego a Urzędem Miejskim w Gryficach w sprawie zorganizowania prac społecznie użytecznych na okres 9 miesięcy.

§ 2.

Organizacja prac o których mowa w § 1 będzie polegała w szczególności na :

1/ przyjęciu oraz zapoznaniu osób bezrobotnych, skierowanych przez Starostę z rodzajem zlecanych prac oraz miejscem ich wykonywania,

2/ zagwarantowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz przestrzeganiu przepisów prawa pracy, zapewnieniu odzieży i obuwia roboczego lub wypłacaniu ekwiwalentu za używanie odzieży własnej, proporcjonalne do przeprowadzonego okresu,

3/ prowadzeniu ewidencji oraz naliczaniu i wypłacaniu należnych świadczeń pieniężnych za wykonywanie prac społeczno- użytecznych w okresach miesięcznych z dołu

4/ realizacji pozostałych zadań określonych w § 2 lit. b - h porozumienia, o którym mowa w § 1 niniejszego zarzadzenia.

§ 3.

Urząd Miejski w Gryficach dokonywał będzie zwrotu całkowitych kosztów poniesionych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach, nie więcej jednak jak do kwoty 73.272,00 zł.

§ 4.

Podstawą zwrotu kosztów, o których mowa w § 5 będzie nota księgowa wystawiona w okresach miesięcznych oraz załączone zestawienie kosztów poniesionych w okresie, którego dotyczy nota. Ustala się termin płatności na 10 dni od daty złożenia noty.

§ 5.

Zwrot kosztów odbywać się będzie w formie przelewu bankowego na konto Banku Spółdzielczego w Gryficach Nr 30 9376 0001 0000 0433 2001 0013.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Gryficach.

§ 7.

Czas realizacji zarządzenia określa się od dnia 4 kwietnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 21-07-2011 09:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wanda Piwoni 21-07-2011
Ostatnia aktualizacja: - 21-07-2011 09:58