Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 73/2011 z dnia 18.04.2011 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 198/3 o powierzchni 190 m2 położoną w Gryficach przy ul. Śniadeckich, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.


ZARZĄDZENIE Nr 73/2011

BURMISTRZA G R Y F I C

z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce oznaczonej numerem 242/15 o powierzchni 874 m? położonej w Gryficach przy
ul. Sportowej.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U.z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r., Dz. U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146) oraz art.67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami),

zarządza się co następuje:

§ 1.

W oparciu o wykonaną przez rzeczoznawce majątkowego wycenę udziału w wysokości 1/48 w nieruchomości oznaczonej nr 242/15 o pow. 874 m? położonej w Gryficach przy
ul. Sportowej, zabudowanej kompleksem garaży ustala się cenę sprzedaży w drodze bezprzetargowej przedmiotowego udziału na kwotę równą wartości tego udziału
tj. 2.913,00 zł plus podatek VAT 23%.

Należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ GRYFIC

Andrzej Szczygieł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 02-08-2011 14:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Majewska-Pasiowiec 02-08-2011
Ostatnia aktualizacja: - 02-08-2011 14:45