Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 79/2011 z dnia 29.04.2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 754/09 Burmistrza Gryfic z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gryficach


Zarządzenie Nr 79/2011

Burmistrza Gryfic

z dnia 26.04.2011 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 754/09 Burmistrza Gryfic z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gryficach

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50 poz. 398)

zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Burmistrza Gryfic z dnia 10 czerwca 2009 r. Nr 754/09 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gryficach ( zmiany w zarządzeniu Nr 774 z dnia 25 czerwca 2009 r., Nr 837/2009 z dnia 21 września 2009 r., Nr 892 z 19.11.2009 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 do regulaminu - wykaz stanowisk, w tym stanowisk kierowniczych urzędniczych, urzędniczych, pomocniczych i obsługi oraz doradców i asystentów, minimalny i maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego;

1/ w stanowiskach kierowniczych urzędniczych Lp. 4. otrzymuje brzmienie:

,, 4. Kierownik Referatu , Z-ca Naczelnika Wydziału/Biura/Kierownika USC/ ''.

2. W załączniku Nr 3 do regulaminu - Tabela maksymalnych stawek dodatku funkcyjnego poz. 2 otrzymuje brzmienie;

,, Kierownik Referatu , Z-ca Naczelnika Wydziału, ''.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania go do wiadomości pracownikom.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 04-08-2011 14:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wanda Piwoni 04-08-2011
Ostatnia aktualizacja: - 04-08-2011 14:52