Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 104/2011 z dnia 24.05.2011 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowo-mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, położonej w Gryficach przy ul. Wojska Polskiego 43, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.


ZARZĄDZENIE Nr 104/2011

B U R M I S T R Z A G R Y F I C

z dnia 24 maja 2011 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowo-mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, położonej w Gryficach przy ul. Wojska Polskiego 43 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 38 ust. 1, art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 Nr 102 poz. 651 z późn.zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

W oparciu o wykonaną przez rzeczoznawcę majątkowego wycenę nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Wojska Polskiego 43 stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 80/7 o pow. 869 m2, zabudowaną budynkiem o charakterze usługowo-mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, ustala się cenę sprzedaży przedmiotowej nieruchomości na kwotę 600.000 zł. płatną jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej zwolnioną zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 i art. 29 ust. 5 z podatku VAT.

Opisana w niniejszym paragrafie nieruchomość jest przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ GRYFIC

Andrzej Szczygieł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 05-08-2011 15:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Bojówka 05-08-2011
Ostatnia aktualizacja: - 05-08-2011 15:09