Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 105/2011 z dnia 30.05.2011 r. w sprawie o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach


  • Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 105/2011

BURMISTRZA GRYFIC

z dnia 30 maja 2011r.

o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Burmistrza Gryfic Nr 80/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1.ust.2 otrzymuje brzmienie:

,,2. Kierownicy komórek organizacyjnych w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r. wprowadzą w życie postanowienia niniejszego regulaminu wraz ze zmianami w zakresach obowiązków pracowników"

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazaniu do wiadomości pracownikom Urzędu.

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 05-08-2011 15:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wanda Piwoni 05-08-2011
Ostatnia aktualizacja: - 05-08-2011 15:13