Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 128/2011 z dn. 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego.


ZARZĄDZENIE NR 128/2011

BURMISTRZA GRYFIC

z dnia 30 czerwca 2011 r.

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego

 

Na podstawie art. 9g ust 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706) oraz § 1 pkt A ppkt 3 Uchwały Rady Miejskiej nr XIX/207/2000 z dnia 5 września 2000 r. w sprawie „upoważnienia Zarządu Miejskiego oraz Burmistrza Gminy do wykonywania niektórych zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela”, Burmistrz Gryfic zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pani Anny Figas, nauczycielki języka angielskiego w Gimnazjum Nr 1 w Gryficach, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 

1. Roman Łobożewicz - przewodniczący

(przedstawiciel organu prowadzącego)

 

2. Elżbieta Kaniecka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

3. Zbigniew Hłąd - członek

(dyrektor szkoły)

4. Elżbieta Prokop - ekspert z listy MEN

5. Małgorzata Skoneczna - ekspert z listy MEN

 

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Gryfic

 

Andrzej Szczygieł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Olga Bujanowska 06-03-2012 13:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Olga Bujanowska 06-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Olga Bujanowska 06-03-2012 13:21