Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 137/2011 z dn. 06.07.2011 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej działkę Nr 167 o powierzchni 0,51 ha w obrębie geodezyjnym OŚCIĘCIN gmina Gryfice, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, przeznaczonej do sprzedaży w drodze III przetargu nieograniczonego.


Z A R Z Ą D Z E N I E N r 137/2011

BURMISTRZA GRYFIC z dnia 06.07.2011 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej działkę Nr 167 o powierzchni 0,51 ha w obrębie geodezyjnym OŚCIĘCIN gmina Gryfice , zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym , przeznaczonej do sprzedaży w drodze III przetargu nieograniczonego.

Na podstawie Art. 30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591, z 2002 r Dz..U.Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, poz.1806, z 2003r Dz.U.Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,z 2004r. Dz.U. Nr 102 poz.1055, Nr116 poz.1203, z 2005 r. Dz..U.Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Dz.U.Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r Dz.U. Nr 48 poz. 327 Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz.U. z 2008r Nr 180, poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Dz.U.Nr 52 poz. 420, Nr157 poz.1241, z 2010r. Dz.U.Nr 28 poz.142, Nr 28 poz.146,Nr 40 poz 230 , Nr 106 poz.675 )oraz art.67 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1977 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity :Dz.U z 2010r Nr 651,Nr 206 poz.143, 963, Nr 155 poz.1043,Nr 197 pozs.1307, Nr 200 poz. 1323 ze zmianami)

z a r z ą d z a s i ę co n a s t ę p u j e

§ 1. W oparciu o wykonaną przez rzeczoznawcę majątkowego wycenę nieruchomości

położonej w Ościęcinie gmina Gryfice stanowiącej działkę Nr 167 o pow. 0,51 ha

zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym,będącej przedmiotem sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego ustala się cenę sprzedaży

przedmiotowej nieruchomości na kwotę 40.000 zł.

Zwolniona z podatku VAT w myśl art. 43 ust.1 pkt 10 i art 29 ust. 5 ustawy z dnia

11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 , poz. 535 ze zm)

Należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed podpisaniem umowy

notarialnej.

§ 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa Gospodarki

Nieruchomościami i Ochrony Środowiska .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ GRYFIC

ANDRZEJ SZCZYGIEŁ

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Olga Bujanowska 06-03-2012 14:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 06-03-2012 14:15