Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 150/2011 z dn. 09 sierpnia 2011 r. ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 74 o powierzchni 23 m2 położoną w Gryficach przy ul. Armii Krajowej, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz jej dzierżawcy.


ZARZĄDZENIE Nr 150/2011

BURMISTRZA G R Y F I C

z dnia 9 sierpnia 2011 r.

w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 74 o powierzchni 23 m? położoną w Gryficach przy ul. Armii Krajowej, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz jej dzierżawcy.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U.z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r., Dz. U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230, Dz. U. Z 2011 r. Nr 21, poz. 117 poz. 679 ) oraz art.67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r., Nr 651, Nr 206, poz. 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, ze zmianami)

zarządza się co następuje :

§ 1.

W oparciu o wykonaną przez rzeczoznawce majątkowego wycenę nieruchomości gruntowej położonej w Gryficach przy ul. Armii Krajowej stanowiącej działkę nr 74 o pow. 23 m? zabudowanej budynkiem garażowym w zabudowie zwartej wybudowanym z własnych środków finansowych dotychczasowego dzierżawcy gruntu, ustala się cenę sprzedaży przedmiotowej nieruchomości na kwotę równą jej wartości tj. 2.967,00 zł plus podatek VAT.

Należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ GRYFIC

Andrzej Szczygieł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Olga Bujanowska 08-03-2012 08:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Olga Bujanowska 08-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 08-03-2012 08:37