Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 151/2011 z dn. 09 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w m. OŚCIĘCIN oraz kol. Krakowice obr. WOŁCZYNO.


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 151 /2011

B U R M I S T R Z A G R Y F I C

z dnia 09.08.2011r.

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż

nieruchomości położonej w m. OŚCIĘCIN oraz kol Krakowice obr. WOŁCZYNO

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220,Nr 62 poz.558,Nr 113 poz.984, Nr 214 poz. 1806 z roku 2003 Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 , poz. 1568, z 2004rDz. U.Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Dez.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r.Dz.U.Nr. 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Dz.U. Nr 48 poz. 327,Nr 138 poz. 974, Dz.U. Nr 173, poz.1218, z 2008r Nr 180 poz. 111, Nr 223, poz. 1458 z 2009r. Nr 52 poz. 420, Dz.U. Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010r. Dz.U. Nr 28 poz. 142 i 146,Nr 106 poz.675, Nr 40 poz. 230,Nr 106 poz.675) oraz § 8 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz.2108)

zarządza się co następuje

§ 1.

Do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości położonej w m.OŚCIĘCIN i kol. KRAKOWICE obr. WOŁCZYNO powołuję Komisję Przetargową w składzie:

Przewodniczący Komisji - Pan Ryszard CHMIELOWICZ

Członek Komisji - Pani Alicja Bojówka

Członek Komisji - Pani Dorota PARDUŁA

Członek Komisji - Pan Mirosław TYBURSKI

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa ,Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ GRYFIC

Andrzej Szczygieł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Olga Bujanowska 08-03-2012 09:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Olga Bujanowska 08-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 08-03-2012 09:23