Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 154/2011 z dn. 10 sierpnia 2011 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryficach.


Zarządzenie Nr 154/2011
Burmistrza Gryfic
z dnia 10 sierpnia 2011 r. 

 

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryficach  

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 5) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887), art. 36a ust 13 i 14 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814 i Nr 149, poz. 887 ), Burmistrz Gryfic zarządza co następuje: 

§ 1 

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w uzgodnieniu z Kuratorem Oświaty, przedłużam Panu Jerzemu Kołodziejczykowi powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryficach na okres pięciu lat tj. od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2016 r.  

§ 2 

Uprawnienia i obowiązki wynikające z zajmowanego stanowiska określają przepisy ustawy 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw, a w zakresie nie uregulowanym w wymienionych ustawach - przepisy Kodeksu pracy i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach.  

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Olga Bujanowska 08-03-2012 09:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 08-03-2012 09:48