Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 176/2011 z dn. 09 września 2011 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 202/1 o powierzchni 321 m2 położoną w Gryficach przy ul. Kamieńskiej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu.


ZARZĄDZENIE Nr 176/2011

BURMISTRZA G R Y F I C

z dnia 9 września 2011 r.

w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 202/1 o powierzchni 321 m? położoną w Gryficach przy ul. Kamieńskiej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U.z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r., Dz. U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230, Dz. U. Z 2011 r. Nr 21, poz. 117 poz. 679 ) oraz art.67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r., Nr 651, Nr 206, poz. 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, Dz.U. z 2011 r. Nr 64 poz. 341, Nr 115 poz. 673, Nr 130 poz. 762, Nr 106 poz. 622, Nr 135 poz. 789, Nr 129 poz. 732 , ze zmianami)

zarządza się co następuje :

§ 1.

W oparciu o wykonaną przez rzeczoznawce majątkowego wycenę nieruchomości gruntowej położonej w Gryficach przy ul. Kamieńskiej stanowiącej działkę nr 321 o pow. 466 m? niezabudowanej będącej przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ustala się cenę sprzedaży przedmiotowej nieruchomości na kwotę 30.000,00 zł. plus podatek VAT.

Należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ GRYFIC

Andrzej Szczygieł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Olga Bujanowska 09-03-2012 13:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Olga Bujanowska 09-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 09-03-2012 13:38