Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 249/2011 z dn. 13 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 562/2 o powierzchni 574 m? położoną w Gryficach przy ul. Wybudowanie, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.


ZARZĄDZENIE Nr 249/2011

BURMISTRZA G R Y F I C

z dnia 13 grudnia 2011 r.

w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 562/2 o powierzchni 574 m? położoną w Gryficach przy ul. Wybudowanie, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r., Dz. U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 67 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r., Nr 651, Nr 206, poz. 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, Dz.U. z 2011 r. Nr 64 poz. 341, Nr 115 poz. 673, Nr 130 poz. 762, Nr 106 poz. 622, Nr 135 poz. 789, Nr 129 poz. 732, Nr 187 poz. 1110 ze zmianami)

zarządza się co następuje :

§ 1.

W oparciu o wykonaną przez rzeczoznawce majątkowego wycenę nieruchomości gruntowej położonej w Gryficach przy ul. Wybudowanie a stanowiącej działkę nr 562/2 o pow. 574 m? niezabudowanej będącej przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ustala się cenę sprzedaży przedmiotowej nieruchomości na kwotę 25.000,00 zł. plus podatek VAT.

Należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ GRYFIC

Andrzej Szczygieł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Olga Bujanowska 16-03-2012 14:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Majewska-Pasiowiec 13-12-2011
Ostatnia aktualizacja: - 16-03-2012 14:04