Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr XXXIX/388/2021 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 04.08.2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2021-2033 Katarzyna Rojek 2021-08-13 13:48:58
Uchwała nr XXXIX/387/2021 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 04.08.2021 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021 rok Katarzyna Rojek 2021-08-13 13:25:51
Zarządzenie nr 876/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 30.07.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2021 rok Katarzyna Rojek 2021-08-13 13:21:48
Zarządzenie nr 872/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 15.07.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2021 rok Katarzyna Rojek 2021-08-13 13:20:36
Zarządzenie nr 871/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 15.07.2021 r. w sprawie uchylenia w części Zarządzenia Nr 865/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2021 rok Katarzyna Rojek 2021-08-13 13:19:20
Zarządzenie nr 865/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 07.07.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2021 rok Katarzyna Rojek 2021-08-13 13:16:56
Zarządzenie nr 854/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 30.06.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2021 rok Katarzyna Rojek 2021-08-13 13:15:02
Zarządzenie Nr 885/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Gminnej Rady Seniorów Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2021-08-13 11:39:04
Zarządzenie Nr 884/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 04 sierpnia 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania w formie darowizny urządzenia Draeger Drug Test 5000 dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie Luiza Kowalska 2021-08-13 11:38:07
Zarządzenie Nr 883/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 04 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 rok Luiza Kowalska 2021-08-13 11:36:56
Zarządzenie Nr 882/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 04 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia VI edycji konkursu Nasza wieś najładniejsza oraz III edycji konkursu Najpiękniejszy balkon, posesja, zagroda, teren wokół Wspólnoty Mieszkaniowej w Gminie Gryfice Luiza Kowalska 2021-08-13 11:34:54
Zawiadomienie o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa i wyboru nowego sołtysa w sołectwie Prusinowo z miejscowością Niekładź Luiza Kowalska 2021-08-13 11:33:43
Zarządzenie Nr 881/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 04 sierpnia 2021 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa w Sołectwie Prusinowo Luiza Kowalska 2021-08-13 11:33:05
Komunikat Gminnego Biura Spisowego w Gryficach - RZĘSIN Luiza Kowalska 2021-08-13 09:04:20
Komunikat Gminnego Biura Spisowego w Gryficach - GRĄDY Luiza Kowalska 2021-08-13 09:01:46
Publiczne Obwieszczenie Zbigniew Szuszkiewicz 2021-08-12 14:01:05
Publiczne Obwieszczenie - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2021-08-12 13:58:51
Publiczne Obwieszczenie - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2021-08-12 13:56:01
Wykaz od WNOŚ.AŻ Nr 75/2021 do Wykaz WNOŚ.AŻ Nr 77/2021 Anna Żołnowska 2021-08-12 09:39:55
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w zakresie przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości położonych przy ul. Spacerowej, Niepodległości, M. J. Piłsudskiego w Gryficach oraz Grądach i Górzycy w dniu 22 września 2021 r. Anna Żołnowska 2021-08-12 09:35:46
Wykazy WNOŚ.IS.67/2021 do WNOŚ.IS.68/2021 Izabela Stachowska 2021-08-12 07:58:39
Uchwała Nr XXXIX/393/2021z dn. 4.08.2021 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej o numerze geodezyjnym 51/11 obręb nr 10 m. Gryfice położonej przy ul. Nadrzecznej na rzecz dzierżawcy Izabela Sobiech 2021-08-11 13:31:33
Uchwała Nr XXXIX/387/2021z dn. 4.08.2021 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021 r. Izabela Sobiech 2021-08-11 13:28:52
Uchwała Nr XXXIX/388/2021z dn. 4.08.2021 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l.2021-2033 Izabela Sobiech 2021-08-11 13:27:42
Uchwała Nr XXXIX/389/2021z dn. 4.08.2021 r. w spr. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gryfice w roku szkolnym 2021/2022 Izabela Sobiech 2021-08-11 13:24:03
Uchwała Nr XXXIX/390/2021z dn. 4.08.2021 r. w spr. zmiany uchwały Nr XIV/177/2008 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Izabela Sobiech 2021-08-11 13:22:40
Zarządzenie Nr 880/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 03 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych, utworzenie i prowadzenie gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz transport odpadów z terenu Gminy Gryfice do Stacji Przeładunkowej Odpadów w Słajsinie Luiza Kowalska 2021-08-11 13:21:16
Uchwała Nr XXXIX/391/2021z dn. 4.08.2021 r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę o nr 254/2 o pow. 0,0027 ha położonej w Gryficach, obręb Gryfice-4, będącą we współwłasności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz osób fizycznych, na rzecz Gminy Gryfice Izabela Sobiech 2021-08-11 13:20:08
Zarządzenie Nr 879/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 03 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 291/48 przy ul. Owocowej, Borzyszewo Luiza Kowalska 2021-08-11 13:19:50
Zarządzenie Nr 878/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 02 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie remontów budynków i lokali komunalnych w 2021 roku Luiza Kowalska 2021-08-11 13:19:00
Zarządzenie Nr 877/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 02 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie remontów budynków i lokali komunalnych z wpływów czynszowych w 2021 roku Luiza Kowalska 2021-08-11 13:17:11
Uchwała Nr XXXIX/393/2021z dn. 4.08.2021 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej o numerze geodezyjnym 51/11 obręb nr 10 m. Gryfice położonej przy ul. Nadrzecznej na rzecz dzierżawcy Izabela Sobiech 2021-08-11 13:17:04
Uchwała Nr XXXIX/392/2021z dn. 4.08.2021 r. w spr. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Gryfice, stanowiącej działkę nr 51/10 położonej w obrębie geodezyjnym nr 10 m. Gryfice, służebnością gruntową Izabela Sobiech 2021-08-11 13:16:18
Zarządzenie Nr 876/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2021 rok Luiza Kowalska 2021-08-11 13:14:52
Uchwała Nr XXXIX/393/2021z dn. 4.08.2021 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej o numerze geodezyjnym 51/11 obręb nr 10 m. Gryfice położonej przy ul. Nadrzecznej na rzecz dzierżawcy Izabela Sobiech 2021-08-11 13:13:31
Uchwała Nr XXXIX/395/2021z dn. 4.08.2021 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą Izabela Sobiech 2021-08-11 12:58:42
Uchwała Nr XXXIX/394/2021z dn. 4.08.2021 r. w spr. nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrznej na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 125/24 obręb Borzyszewo Izabela Sobiech 2021-08-11 12:58:18
Uchwała Nr XXXIX/395/2021z dn. 4.08.2021 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą Izabela Sobiech 2021-08-11 12:55:38
Sesja XXXIX w dn. 4.08.2021 r. Izabela Sobiech 2021-08-11 12:49:59
Przedłużenie naboru uzupełniającego na kandydata na rachmistrza spisowego Luiza Kowalska 2021-08-11 10:59:35