Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. ,, Budowa rozdzielni 110 kV (RS) z przebudową napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Gryfice ? Trzebiatów na działkach o nr ewid. 2/2, 2/3, 20 obręb Raduń, gmina Gryfice??. Katarzyna Młynarska 2024-02-05 14:02:52
Rejestr podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Gryfice Luiza Kowalska 2024-02-05 11:53:52
Protokół z konsultacji społecznych Izabela Stachowska 2024-02-05 09:21:31
Rejestr petycji Luiza Kowalska 2024-02-02 12:52:34
Rejestr petycji Luiza Kowalska 2024-02-02 12:48:30
Wybory Samorządowe 2024 - serwis informacyjny Luiza Kowalska 2024-02-01 14:45:21
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. ,, Budowa rozdzielni 110 kV (RS) z przebudową napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Gryfice ? Trzebiatów na działkach o nr ewid. 2/2, 2/3, 20 obręb Raduń, gmina Gryfice??. Katarzyna Młynarska 2024-02-01 14:36:28
Rok 2024 Katarzyna Młynarska 2024-02-01 14:35:22
Rok 2024 Katarzyna Młynarska 2024-02-01 14:34:58
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. luty 2024 Ewa Chojnacka 2024-02-01 13:15:38
Zarządzenie Nr 1798/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie remontów budynków i lokali komunalnych w 2024 roku Luiza Kowalska 2024-02-01 12:59:10
Zarządzenie Nr 1797/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Gryfice na 2024 rok Luiza Kowalska 2024-02-01 12:58:07
Zarządzenie Nr 1797/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Gryfice na 2024 rok Luiza Kowalska 2024-02-01 12:58:05
Zarządzenie Nr 1796/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Budowa kablowej linii oświetleniowej 0,4 kV w ulicach: Panoramiczna i Pogodna w m. Gryfice Luiza Kowalska 2024-02-01 12:57:42
Zarządzenie Nr 1795/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej Luiza Kowalska 2024-02-01 12:54:53
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 30kV pomiędzy farmą fotowoltaiczną PV Świeszewo a GPZ Gryfice na terenie działek nr działek nr: - 10, 50, 111, 97 obręb geodezyjny Świeszewo; - 5, 3, 6, 16, 19, 10 obręb geodezyjny Kołomąć; - 24, 446 obręb geodezyjny Rzęsin; - 31/1 obręb geodezyjny Jabłonowo; - 314, 296 obręb geodezyjny Borzyszwo; - 136 (cześć działki) obręb geodezyjny Gryfice - 8; - 106, 108, 2, 8, 10, 11, 438/3, 13, 26, 17, 27, 28, 31, 43, 110, 131, 126, 111, 54 obręb geodezyjny Brodniki; - 41, 384, 79/2, 43, 74, 49, 383, 98/3 obręb geodezyjny Gryfice -7; - 89, 93, 92, 94, 127/2, 42 obręb geodezyjny Gryfice - 9, - 216/2, 40/32, 198/6, 152/1 obręb geodezyjny Gryfice - 6. Aneta Chruścielewska 2024-01-31 14:15:32
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 30kV pomiędzy farmą fotowoltaiczną PV Świeszewo a GPZ Gryfice na terenie działek nr działek nr: - 10, 50, 111, 97 obręb geodezyjny Świeszewo; - 5, 3, 6, 16, 19, 10 obręb geodezyjny Kołomąć; - 24, 446 obręb geodezyjny Rzęsin; - 31/1 obręb geodezyjny Jabłonowo; - 314, 296 obręb geodezyjny Borzyszwo; - 136 (cześć działki) obręb geodezyjny Gryfice - 8; - 106, 108, 2, 8, 10, 11, 438/3, 13, 26, 17, 27, 28, 31, 43, 110, 131, 126, 111, 54 obręb geodezyjny Brodniki; - 41, 384, 79/2, 43, 74, 49, 383, 98/3 obręb geodezyjny Gryfice -7; - 89, 93, 92, 94, 127/2, 42 obręb geodezyjny Gryfice - 9, - 216/2, 40/32, 198/6, 152/1 obręb geodezyjny Gryfice - 6. Aneta Chruścielewska 2024-01-31 14:14:39
Budowa kablowej linii oświetleniowej 0,4 kV w ulicach: Panoramiczna i Pogodna w m. Gryfice Agnieszka Skotnik 2024-01-31 11:16:41
Zarządzenie Nr 1794/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2024 roku w drodze zlecenia Luiza Kowalska 2024-01-31 10:50:38
Zarządzenie Nr 1793/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2024 roku w drodze zlecenia Luiza Kowalska 2024-01-31 10:50:13
Zarządzenie Nr 1794/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2024 roku w drodze zlecenia Luiza Kowalska 2024-01-31 10:48:41
Zarządzenie Nr 1793/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2024 roku w drodze zlecenia Luiza Kowalska 2024-01-31 10:48:00
Zarządzenie Nr 1792/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na Konserwacja urządzenia melioracyjnego w dz. nr 103 i 116 obr. Gryfice 9 Luiza Kowalska 2024-01-31 10:47:13
Zarządzenie Nr 1791/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice, na rok szkolny 2024/2025 Luiza Kowalska 2024-01-31 10:46:24
Zarządzenie Nr 1791/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice, na rok szkolny 2024/2025 Luiza Kowalska 2024-01-31 10:46:22
Zarządzenie Nr 1789/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Miasteczko drogowe w gminie Gryfice, bezpieczeństwa i nauka Luiza Kowalska 2024-01-31 10:45:53
Zarządzenie Nr 1789/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Miasteczko drogowe w gminie Gryfice, bezpieczeństwa i nauka Luiza Kowalska 2024-01-31 10:35:07
Zarządzenie Nr 1789/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Miasteczko drogowe w gminie Gryfice, bezpieczeństwa i nauka Luiza Kowalska 2024-01-31 10:35:04
Zarządzenie Nr 1783/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci wodociągowej na dz. nr 229 i 228/9, obręb Gryfice 5, Gmina Gryfice Luiza Kowalska 2024-01-31 10:30:27
Zarządzenie Nr 1755/2023 Burmistrza Gryfic z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia 1050/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Gryficach Luiza Kowalska 2024-01-31 10:18:19
Zarządzenie Nr 1755/2023 Burmistrza Gryfic z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia 1050/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Gryficach Luiza Kowalska 2024-01-31 10:08:06
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Luiza Kowalska 2024-01-30 14:41:30
Zarządzenie Nr 1784/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Gryfice na 2024 rok Luiza Kowalska 2024-01-30 14:13:22
Zarządzenie Nr 1784/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Gryfice na 2024 rok Luiza Kowalska 2024-01-30 14:13:19
Ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym) Luiza Kowalska 2024-01-30 11:15:49
Rejestr podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Gryfice Luiza Kowalska 2024-01-30 10:29:13
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej PE 90 mm na trenie części działek nr 111, 442/2, obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice Aneta Chruścielewska 2024-01-30 09:28:25
Zarządzenie Nr 1150/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 09 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Gryficach Luiza Kowalska 2024-01-30 09:00:41
Uchwały 2024 r. Ewa Chojnacka 2024-01-29 14:30:30
Uchwały 2024 r. Ewa Chojnacka 2024-01-29 14:30:09